Ook Leuven moet klimaatstad worden

11 Februari 2009

Gisteren hebben in het Europees Parlement vertegenwoordigers van zowat 370 Europese steden een 'burgemeestersconvenant' ondertekend waarin ze zich ertoe verbinden om een actief lokaal beleid te gaan voeren om de klimaatopwarming tegen te gaan. Hun engagement houdt in dat ze beter willen presteren dan de doelstellingen die de EU zichzelf heeft opgelegd. In het zogenaamde 20-20-20-doel verplicht de EU zichzelf om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie tot 20% te verhogen en de energie-efficiëntie met 20% te verbeteren. Voor België hebben Antwerpen, Brussel, Genk, Gent, Hasselt en Luik de tekst ondertekend. Met de inzet van deze steden zal 8 miljard euro aan energiekosten kunnen bespaard worden, wat ook een groot pak jobs zal opleveren. De steden die deelnemen moeten binnen het jaar een concreet actieplan voorleggen aan de Europese Commissie. Binnen de twee jaar komt er een controle- en opvolgingsmechanisme. Het convenant laat voorlopig nog heel wat ruimte voor diverse soorten acties. Alleen tekenen is nog niet noodzakelijk een garantie dat er echt een ambitieus plan komt met ook sterke eigen engagementen door de lokale overheden zelf. Maar het is alleszins een eerste stap. De steden die deelnemen krijgen trouwens van de Commissie betere toegang tot gelden van de Europese Investeringsbank, waarmee ze ecologische reconversiemaatregelen kunnen financieren. Groen! begrijpt niet dat Leuven niet bij de eerste ondertekenaars van dit convenant zit. Deze burgemeesters hebben goed begrepen wat er de volgende jaren op het spel staat. Meer dan de helft van de broeikasgasemissies wordt gecreëerd in en door steden. 80% van de bevolking woont en werkt in steden, waar tot 80% van de energie wordt geconsumeerd. Lokale besturen hebben vaak veel meer controle over heel wat factoren die het uitzicht en de werking van steden bepalen, zij hebben dus de sleutel in handen voor een ander klimaatbeleid. Zij moeten dus de koplopers worden. En eens te meer is Leuven niet bij die koplopers.

Fatiha Dahmani: "Het wordt stilaan beschamend dat Leuven nog maar eens een kans mist om zich te profileren als een toekomstgerichte ecostad. Steeds opnieuw probeert het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid van zich af te schuiven naar de hogere overheden of naar privépartners. Deze steden bewijzen dat het wel anders kan. Zij zullen een concreet klimaatplan moeten maken met heldere engagementen. Maar daarmee maken ze zich klaar voor de toekomst, en krijgen ze ook nog eens uitzicht op extra subsidies om deze omslag vorm te geven. Waar wacht Leuven nog op? Tijdens de gemeenteraad volgende maandag zullen we het stadsbestuur hierover ondervragen en voorstellen dat nog voor de zomer op de gemeenteraad een beslissing wordt genomen over een Leuvense deelname aan dit project van het burgemeestersconvenant. Nu tekenen is een eerste symbolische stap, die niet al te moeilijk is. En daarna moet er dan een concreet en ambitieus actieplan komen."

De tekst van het burgemeestersconvenant is te vinden via deze website: http://www.eumayors.eu/

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid