Onze nieuwe ploeg

20 Oktober 2012

Op 14 oktober haalden we met Groen een geweldig resultaat in Leuven: 15,5% van de stemmen, en dat staat voor 7 gemeenteraadsleden en 2 OCMW-raadsleden. Het hoogste resultaat dat we ooit haalden hier voor een lokale verkiezing. Bij de verkozenen van zondagavond waren ook Magda Aelvoet en Eva Brems. Zij hebben na de verkiezingen voorgesteld hun mandaat ter beschikking te stellen om zo aan twee beloftevolle nieuwe kandidaten (Thomas en David). De ledenvergadering van Groen heeft dat voorstel besproken en aanvaard. Eva Brems zei hierover aan de pers: "Bij de verkiezingen zondag haalde Groen in Leuven zeven zetels, drie meer dan in 2006. We hebben niet alleen nieuwe kiezers kunnen aantrekken maar ook heel wat nieuwe mensen die zich actief voor het project van Groen willen inzetten en staan te popelen om erin te vliegen. Om twee van hen de kans te geven ervaring op te doen zijn Magda en ik bereid om een stap opzij te zetten." Op die manier kunnen we nu, met veel trots, de groene ploeg voorstellen voor de gemeente- en OCMW-raad. In de gemeenteraad zullen gaan zetelen: Fatiha Dahmani, Toon Toelen, Lies Corneillie, Thomas Van Oppens, Marleen Demuynck, David Dessers en Hilde Van Wichelen. In de OCMW-raad zal de stem van Groen worden verkondigd door: Louis Debruyne en Heidi Vanheusden.

En ook voor de provincieraad deden we het goed. In het hele district Leuven haalden we 16,6%, en voor Leuven was dat zelfs 19,8%. Onze verkozene daar is Tie Roefs.

We willen nogmaals graag al onze kiezers bedanken. We staan te popelen met deze nieuwe ploeg om er helemaal in te vliegen. Jullie zeker nog veel van ons horen.

Jan Mertens, voorzitter