Ontmoeting Groen! Leuven en Ecolo Louvain-la-Neuve

10 December 2011

Op donderdag 8 december vond er in Louvain-la-Neuve een ontmoeting plaats tussen de leden van de lokale afdeling van Ecolo en een delegatie van Groen! Leuven. Al heel wat jaren is er een structurele samenwerking tussen de beide groene partijen, onder meer in het federaal parlement waar Groen! en Ecolo één fractie vormen. Heel wat lokale afdelingen hebben in de loop der jaren ook contacten uitgebouwd. De ontmoeting tussen de lokale afdelingen uit twee verschillende taalgemeenschappen van België heeft op zich al een belangrijke symbolische betekenis. Maar deze ontmoeting had ook en vooral een ander doel. We kregen de kans om met elkaar te discussiëren over thema's die voor beide steden centraal staan, zoals mobiliteit, wonen, participatie en de relatie met de studenten. De uitwisseling van ervaringen en ideeën was zeer nuttig en vruchtbaar. In Louvain-la-Neuve maakt Ecolo deel uit van de meerderheid, in Leuven zit Groen! op dit moment in de oppositie. Die verschillende positie gaf interessante invalshoeken aan de discussie. In veel opzichten zijn beide steden te vergelijken. Ze hebben allebei een belangrijk station. Er is de ontwikkeling van het GEN. Er wordt gezocht naar een goede plaats voor zachte vervoermiddelen. De groene visie rond een duurzame mobiliteit is sterk, en nuttige ideeën of inzichten konden worden uitgewisseld.

Rond wonen bleken er ook veel overeenkomsten. Het belang van een kwaliteitsvolle verdichting, de dure prijzen van woongelegenheden, de nood aan meer ecologisch bouwen en sociale huisvesting, het zoeken naar nieuwe woonvormen, het kwam allemaal aan bod. Ook hier was het gesprek zeer nuttig, onder meer met het oog op het uitwerken van onze programma's voor de verkiezingen van oktober 2012. Zeker rond dit thema zullen we de volgende maanden nog meer ideeën uitwisselen.

De participatie van de burgers is voor de groene partijen altijd een prioriteit geweest. Beide partijen hebben bekeken hoe in hun stad participatie wordt georganiseerd (of nauwelijks wordt georganiseerd, zoals in Leuven). Ecolo kon het eigen beleid toelichten, Groen! kon haar visie op een ander beleid voor Leuven verduidelijken.

Ten slotte werd er ook dieper ingegaan op de relatie met de studenten. Beide steden hebben een universiteit en een grote studentengemeenschap in hun stad. De aanwezigheid van de studenten is een grote meerwaarde, maar stelt ook grote uitdagingen, onder meer op het vlak van huisvesting.

Jan Mertens: "We hebben afgesproken dat we contact zullen houden. In de loop van de volgende maanden zullen we een delegatie van onze groene vrienden van Louvain-la-Neuve ontvangen in Leuven, om daar onze gesprekken verder te kunnen zetten. We hebben veel van elkaar te leren, en dat kan ons alleen maar versterken met het oog op de lokale verkiezingen van oktober 2012."