Tijdelijk groen inspireert inwoners Spaanse Kroon om na te denken over ontharding

22 Maart 2022

Tijdelijk groen inspireert inwoners Spaanse Kroon om na te denken over ontharding

"Door te investeren in meer groen en minder beton - zowel op het openbaar domein als in de eigen tuinen - wapenen we ons tegen periodes van extreme hitte en hevige regenval." - David Dessers

Er gaat de komende maanden heel wat gebeuren in de Spaanse Kroon. Samen met de bewoners gaat stad Leuven onder de noemer 'Hier dringt het door!' aan de slag om straten, stoepen, opritten en tuinen te ontharden en te vergroenen. Het doel? De buurt leefbaarder en veiliger maken en beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Wie vandaag door de Spaanse Kroon rijdt of wandelt, merkt dat de wijk groener is dan anders. In de Escoriallaan legde de stad een tijdelijke groeninrichting aan. "Daarmee laten we zien dat de buurt veel potentieel heeft om te ontharden en geven we een voorproefje van hoe de wijk er in de toekomst uit kan zien", zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. "Door bestrating te vervangen door groen, kan er meer regenwater in de bodem dringen. Zo houden we de grondwatervoorraad op peil en beschermen we Leuven tegen overstromingen."

Samen ontharden

De stad wil de ideeën rond vergroening en ontharding van de inwoners zelf laten komen. Daarom nodigt ze hen de komende maanden verschillende keren uit om mee na te denken over de toekomst van hun wijk.

Op woensdag 23 maart komen de bewoners een eerste keer samen tijdens een kennismakingsmarkt op het speelplein. Ze krijgen er onder andere informatie over het traject en kunnen mee brainstormen over waar zij graag meer bomen, bloemen en struiken zien in de wijk. Ook voor kinderen is er wat te doen: zij krijgen de kans om zelf een insectenhotel te bouwen.

Later dit voorjaar volgen workshops waarbij bewoners en de stad samenwerken aan een ontwerp voor de straten en voetpaden. De heraanleg is voorzien voor 2023.

Tuinen en opritten

Het project gaat verder dan straten en stoepen alleen. De stad wil de bewoners stimuleren om ook hun tuinen en opritten te ontharden en te vergroenen. "De bewoners kunnen er zelf aan de slag. Velen hebben een tuin met heel wat potentieel om bijen, vlinders en vogels aan te trekken en bij te dragen aan een goede waterhuishouding", zegt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "Als we samen nadenken over de inrichting van de tuinen, kunnen we pas echt een verschil maken. Want door te investeren in meer groen en minder beton - zowel op het openbaar domein als in de eigen tuinen - wapenen we ons tegen periodes van extreme hitte en hevige regenval. Investeren in meer groen betekent trouwens ook investeren in een aangename wijk die een boost is voor de biodiversiteit."

Tijdens de workshops onderzoeken de stad en de buurtbewoners de mogelijkheden in hun tuinen en op hun opritten en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Premies voor onder andere ontharding en groendaken, bieden een extra stimulans. Vanaf het najaar kunnen ze dan zelf de handen uit de mouwen steken. Daarvoor krijgen ze de kans om een beroep te doen op de Leuvense Tuinrangers, die dankzij de ondersteuning van stad Leuven gratis tuinadvies op maat geven.

Wie wil, kan zich kandidaat stellen om sensoren van de KU Leuven in zijn tuin te plaatsen. Zo kunnen inwoners meewerken aan een wetenschappelijk onderzoek naar de impact van hun inspanningen.

Europese financiering

Het traject in de Spaanse Kroon kadert samen met een gelijkaardig traject in woonzorgcentrum Ter Putkapelle binnen LIFE PACT, een Europees project met stad Leuven als coördinator. Met financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie zetten verschillende partners natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) in om stedelijke veerkracht te vergroten en de gezondheid en het welzijn van burgers te verhogen. De stad koos de Spaanse Kroon uit als pilootlocatie omdat er volgens het stedelijk hemelwaterplan heel wat mogelijkheden zijn om te ontharden.

De aanpak in de Spaanse Kroon wordt later meegenomen naar andere Leuvense buurten en de Europese steden Madrid en Kraków. Ook daar zullen natuur-gebaseerde oplossingen worden toegepast.