Ondergrondse sorteerstraat vervangt zeecontainers op Locomotievenpad

31 Augustus 2023

Ondergrondse sorteerstraat vervangt zeecontainers op Locomotievenpad

"De zeecontainers ontsierden de buurt, zorgden voor geurhinder en trokken sluikstort aan. Met deze ondergrondse afvalstraat stellen we daar nu paal en perk aan." Thomas Van Oppens

De stad Leuven investeert in een ondergrondse sorteerstraat met negen afvalcontainers op het Locomotievenpad, tussen het station van Leuven en de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. Onderhoudspersoneel en handelaars van het station kunnen er hun restafval, PMD en papier en karton kwijt. Buurtbewoners kunnen er terecht met hun lege glazen bokalen, flessen en flacons. De gebruiksvriendelijke containers zijn een garantie voor minder geurhinder en sluikstort. Ze vervangen de zeecontainers die op het pad stonden.

Bij de bouw van de fietsspiraal op het Martelarenplein verplaatste de NMBS in 2016 zijn afvalberging voor het station tijdelijk naar enkele zeecontainers op het Locomotievenpad. De stad Leuven zorgt nu voor een definitieve oplossing voor het afval van de NMBS en de handelaars in ​ het Leuvense station en voor het glasafval van buurtbewoners. Ze investeert daarom op het Locomotievenpad in negen ondergrondse containers.

De containers komen er op kosten van de stad, de onderhoudskosten voor de afvalcontainers neemt de NMBS op zich. Zeven van de negen containers zijn voor de gescheiden ophaling van restafval, PMD, papier en karton. Deze containers zijn enkel toegankelijk voor handelaars en het onderhoudspersoneel van het station. Zij kunnen de containers eenvoudig openen met een badge. De twee overige containers zijn voor glas. Hier kan iedereen gebruik van maken.

Ondergrondse afvalstraat

"De zeecontainers waren al lang een doorn in het oog van de vele voorbijgangers en buurtbewoners. Ze ontsierden de buurt, zorgden voor geurhinder en trokken sluikstort aan. Met deze ondergrondse afvalstraat stellen we daar nu paal en perk aan", vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. "We zijn heel blij dat we de sorteerstraat vandaag eindelijk kunnen inhuldigen."

"Door de zeecontainers weg te halen en te investeren in negen ondergrondse afvalcontainers kiezen we voor een propere, discrete en gebruiksvriendelijke oplossing. Hiermee spelen we de vele handelaars van het station, met wie de NMBS een overeenkomst heeft, in de kaart. Zij zullen hun afval makkelijker kwijt kunnen. En ook voor de omwonenden van het Locomotievenpad wordt het een hele verbetering: ondergrondse containers zijn veel stiller en geven minder aanleiding tot sluikstorten. Met de ondergrondse afvalcontainers investeren we in een mooier en aangenamer openbaar domein op een plek waar heel wat mensen voorbij komen", zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina.

Te voet of met de fiets

​"In tegenstelling tot de afvalcontainers die enkel gebruikt kunnen worden door de NMBS en de handelaars van het station, zal iedereen zijn of haar glas kwijt kunnen in de glascontainers. De containers zijn enkel bereikbaar met de fiets. Dat is bijzonder, want dit zijn de eerste glascontainers die uitsluitend te voet of met de fiets toegankelijk zijn. De containers zullen in de buurt dus niet voor meer autoverkeer zorgen", aldus Van Oppens. "Stelselmatig brengen we de klassieke glasbollen ondergronds. Het is immers bewezen dat ondergrondse glascontainers minder sluikstort aantrekken."

Knipoog naar verleden

"Het Locomotievenpad wordt, nog meer dan nu, een ordelijke, toekomstbestendige verbinding tussen het station en Kessel-Lo. De sporen op het pad, die zorgvuldig werden uitgebroken, zullen bewaard blijven tot na de restauratie van de weegbrug, het kleine gebouw naast het Locomotievenpad. Dit gebouw krijgt na de restauratie een nieuwe invulling zodat deze plek een mooie knipoog blijft naar het treinverleden van de centrale werkplaatsen", aldus schepen Vansina.