Standbeeld Onbekende Oorlogsvrouw onthuld op Jeanne Devosplein

11 November 2021

Standbeeld Onbekende Oorlogsvrouw onthuld op Jeanne Devosplein

Op 11 november 2021 onthuldigde de Leuvense Vredesbeweging samen met stad Leuven op het Benedenplein - Jeanne Devosplein in Leuven het standbeeld van de 'Onbekende Oorlogsvrouw - Vrede heeft Vrouwen nodig'. Ongetwijfeld denkt bij de 'Onbekende Oorlogsvrouw' iedereen spontaan aan de 'Onbekende Soldaat', waarvan het standbeeld op menig stads- of dorpsplein prijkt. Het standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw verwijst echter niet naar één of andere concrete oorlog maar naar het ideaal van duurzame vrede. Vrouwen ervaren oorlogen en conflicten op een eigen manier die verschillend is van mannen. Omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid voor geweld zijn ze ook de eerste belanghebbenden om te protesteren tegen oorlog en gebrek aan verdraagzaamheid. De geschiedenis leert dan ook dat vrouwen een eigen bijdrage leveren aan vrede en solidariteit - vrouwenmacht is vredesmacht - en dat ze onmisbaar zijn in het proces van duurzame vredesopbouw.   Dat vrouwen een enorme kracht kunnen ontwikkelen wanneer zij zich actief inzetten voor vrede, plaatst de Leuvense Vredesbeweging op 11 november, in de marge van de Nationale Vrouwendag, telkens opnieuw in de schijnwerpers. Vrouwen vormen immers een te weinig aangeboorde kracht om aan conflictpreventie en vredesopbouw te werken. "Als een duidelijk teken van dit rijke gedachtegoed staat de Onbekende Oorlogsvrouw als een alter-ego naast de Onbekende Soldaat: Vrede heeft vrouwen nodig", zegt prof. Em. Katlijn Malfliet namens de Leuvense Vredesbeweging. "Vrouwen leveren een eigen bijdrage aan vrede en solidariteit en zijn onmisbaar als het gaat over duurzame vredesopbouw. Ik ben ervan overtuigd dat dit standbeeld de vele passanten daar elke dag opnieuw aan zal herinneren." - Lies Corneillie Schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie is blij met dit initiatief van de Leuvense Vredesbeweging. "Het standbeeld is een erkenning van de belangrijke rol van vrouwen in vredesopbouw en conflictsituaties, vroeger en nu, in Leuven en wereldwijd. Lange tijd werd uitsluitend het beeld opgehangen van vrouwen als slachtoffers. Stilaan is er ook aandacht voor de actieve en moedige rol die ze opnemen en hebben opgenomen in conflicten en vredesopbouw. Denk maar aan de verhalen van de verzetsvrouwen Jeanne Dormaels en Hortense Daman en van Augusta Chiwy, verpleegster tijdens het Ardennenoffensief, die recent onder de aandacht werden gebracht. Die verhalen tonen dat vrouwen een eigen bijdrage leveren aan vrede en solidariteit en dat ze onmisbaar zijn als het gaat over duurzame vredesopbouw. Ik ben ervan overtuigd dat dit standbeeld de vele passanten daar elke dag opnieuw aan zal herinneren", aldus schepen Corneillie. Het standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw werd gebeeldhouwd door Liliane Versluys uit Leuven, een pacifiste, feministe, advocate en ook beeldhouwster en schilderes.  Zij wil bijdragen aan een betere wereld door onrecht te bestrijden en door met beelden aan het onuitsprekelijke vorm te geven.