OCMW Leuven verkoopt grond ten behoeve van sociale woningbouw

01 April 2022

OCMW Leuven verkoopt grond ten behoeve van sociale woningbouw

Sociale huisvestingsmaatschappij SWaL (Sociaal Wonen arro Leuven) is de nieuwe eigenaar van een perceel grond in het Schuttersveld in Holsbeek en zal er een twaalftal sociale woningen op bouwen tegen 2025. Het perceel was tot voor kort in handen van het OCMW Leuven. OCMW Leuven besloot om de grond te verkopen en in te zetten voor sociale woningbouw. Met deze verkoop draagt OCMW Leuven bij aan het sociale woningbeleid in de regio. "Als beheerder van het patrimonium van de Groep Leuven kiest het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) ervoor om onze eigendommen maximaal in te zetten in functie van het beleid dat de stad en het OCMW willen voeren. En dat doen we nu ook met deze grond in Holsbeek. Door de grond te verkopen aan SWaL kunnen er op dit perceel sociale woningen gebouwd worden. Deze verkoop draagt bij aan het sociale woningbeleid van de stad én van de ruimere regio", licht Lies Corneillie, voorzitter van AGSL en schepen van wonen in Leuven, de verkoop toe. "Deze verkoop draagt bij aan het sociale woningbeleid van de ruimere regio." - Lies Corneillie "Als voorzitter van SWaL en namens de raad van bestuur van SWaL zijn we verheugd met de beslissing van OCMW Leuven om de gronden in Holsbeek te verkopen aan onze sociale huisvestingsmaatschappij. Hierdoor kunnen er blijvend sociale woningen gebouwd worden in de regio. Samen met het gemeentebestuur van Holsbeek zullen we huurwoningen voorzien voor ons doelpubliek", reageert Gilbert Pex, voorzitter van SWaL. Bindend sociaal objectief De Vlaamse overheid legt aan elke stad of gemeente een aantal te realiseren sociale woningen op binnen een bepaalde termijn. Dat is het Bindend Sociaal Objectief (BSO). "Deze verkoop zal niet bijdragen aan het BSO van Leuven, maar wel aan meer sociale woningen in de regio. Ook in Leuven blijven we op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor bijkomende sociale huisvesting", besluit Corneillie.