Gil Vanommeslaeghe wordt nieuwe studentenflik

11 September 2019

Gil Vanommeslaeghe wordt nieuwe studentenflik

Inspecteur Gil Vanommeslaeghe is vanaf dit academiejaar de nieuwe studentenflik. Gil is 27 jaar oud en afkomstig van Turnhout. In december 2017 ging hij na zijn studies in Leuven en twee jaar werken in een Leuvens bedrijf, aan de slag bij de politie. De nieuwe studentenflik kent de stad en het studentenleven door en door. Na zijn humaniora kwam hij op kot in Leuven. Hij studeerde eerst twee jaar ingenieurswetenschappen aan de KULeuven om zich daarna te heroriënteren en bedrijfsbeheer, accountancy en fiscaliteit te gaan studeren aan de toenmalige KHLeuven. Deze studie rondde hij na drie jaar met succes af. Na zijn studies werkte hij twee jaar bij een Leuvens consultancybedrijf en behaalde hij in avondonderwijs aan de UCLL nog een postgraduaat. Nuchtere kijk Gil gooide zich tijdens zijn studieperiode vol overtuiging in het studentenleven, maar had geen alcohol nodig om daar ten volle te kunnen van genieten. "Zeven jaar lang was ik als lid van studentenkring VTK actief in het studentenleven. Ik nam deel aan alle grote studentenevenementen zoals de 24-urenloop, kiesweken en doopactiviteiten, cantussen, galabals, jobbeurzen… En dit alles met een zeer nuchtere kijk op de gebeurtenissen", aldus Gil. Schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens ziet de samenwerking met de nieuwe studentenflik zeker zitten. "Als schepen van studentenzaken ben ik enorm verheugd met de komst van de nieuwe studentenflik. Gil is nog niet zo lang afgestudeerd en heeft daarom veel voeling met de studenten. Een nuttige troef, want als studentenflik is één van zijn voornaamste taken dat hij bereikbaar en aanspreekbaar is. Ik ben er van overtuigd dat hij een grote bijdrage zal leveren aan het positieve imago van de studentenstad Leuven", aldus schepen Thomas Van Oppens. Gil heeft de studentenstad en het daarbij horende nachtleven ondertussen ook al uitgebreid kunnen beleven vanuit een andere rol, namelijk als politie-inspecteur bij de interventiedienst. "Ik stelde vast dat overmatig alcoholgebruik vaak aan de basis ligt van overlast en vechtpartijen. Ik heb zelf nooit gedronken, ook niet als student, maar dat heeft mij nooit tegengehouden om met volle teugen te genieten van het studentenleven. Ik hoop dat dit een inspiratie kan zijn voor heel wat studenten om ook verstandig met alcohol om te gaan. Initiatieven en campagnes die hier de nadruk op leggen zal ik vol overtuiging steunen", aldus nog Gil. Aanspreekpunt voor studenten Lokale Politie Leuven heeft al sinds 2000 een studentenflik of zoals hij of zij officieel wordt genoemd: de doelgroepinspecteur voor de studenten. Toegegeven, studentenflik bekt beter! Bedoeling was en is nog steeds een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor studenten én initiatieven te nemen die het samenleven tussen de studenten enerzijds en de vaste bewoners van Leuven anderzijds zo aangenaam mogelijk moeten houden. De studentenflik als brug tussen studenten, Leuvenaars en stadsbestuur. Gil ziet dat zo: "Studenten kunnen bij mij terecht met hun specifieke vragen, problemen en noden. Ze kunnen mij aanspreken op de campussen, op studentenevenementen, in de politieantenne in De Moete of zomaar op straat. Ook via sociale media, E-mail en telefoon zal ik bereikbaar zijn. Studentikoze activiteiten en feesten moeten in Leuven hun plaats hebben, maar altijd op een verantwoorde manier en met het nodige respect voor de medebewoners. De Leuvenaars kunnen daarom ook bij mij terecht met ‘studentgerelateerde’ klachten die we door kort op de bal te spelen, met dialoog en in onderlinge samenwerking zullen proberen oplossen." De verantwoordelijken van universiteit en hogescholen hechten eveneens veel belang aan dat harmonieus samenleven én een goede samenwerking met alle partners die hieraan willen meewerken. Vice-rector Chantal Van Audenhove: "In Leuven lopen openbaar domein en campus naadloos in elkaar over. Het is dan ook belangrijk dat de verantwoordelijke diensten wederzijds een naadloze samenwerking ontwikkelen. En zo is Lokale Politie Leuven in Leuven toch ook wel echt de vriend van de studenten. Maar vriendschap moet je ook verdienen!" Tot slot nog even aanstippen dat onze nieuwe studentenflik kan rekenen op de steun van doelgroepeninspecteur Stephanie Homans. Sinds 2012 is zij de rechterhand van de studentenflik. Met meer dan 50.000 studenten is een helpende hand voor de studenteninspecteur geen overbodige luxe. Stephanie is actief op en rond de hogescholen, de universitaire campussen en heeft extra aandacht voor de studentenresidenties. Zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle buitenlandse studenten die in onze stad komen studeren netjes ingeschreven en weer uitgeschreven geraken. En tijdens de eerste maanden van het academiejaar zal zij haar nieuwe collega zeker en vast met goede raad en daad kunnen bijstaan.