Groen Leuven kiest nieuw bestuur: we zijn klaar voor een groene toekomst

22 Februari 2019

Groen Leuven kiest nieuw bestuur: we zijn klaar voor een groene toekomst

De leden van Groen hebben een nieuw partijbestuur gekozen. Na de succesvolle verkiezingen en toetreding tot het stadsbestuur heeft Groen met een vernieuwd partijbestuur de basis gelegd voor een sterke en hoopvolle toekomst voor Groen in Leuven. Tijdens een druk bijgewoonde ledenvergadering op donderdag 21 februari hebben de leden van Groen Leuven een nieuw partijbestuur verkozen. Naast vertegenwoordigers van de fractie, het schepencollege en de parlementsleden werden tien vrijwilligers aangeduid. De partij zal geleid worden door covoorzitters Annelies Antheunis en John Cramer en secretaris Janne Vermeesch. "We willen er alles aan doen om van Groen dé trekker van een duurzame toekomstgerichte politiek te maken." - Annelies Antheunis & John Cramer "We kijken er heel erg naar uit om van Groen in Leuven een nog sterkere politieke speler te maken. Na vele jaren hard werken aan een eerlijke groene politiek hebben we in oktober een grote overwinning behaald en konden we toetreden tot het Leuvense stadsbestuur. Onze drie schepenen zijn volop bezig om met onze partners in het bestuur de basis te legen voor een progressief, duurzaam, en rechtvaardig toekomstproject voor Leuven. De bewegingen in de maatschappij, met onder meer het groeiend besef van de nood aan een ambitieus klimaatbeleid, versterken de nood aan een hoopvolle groene politiek. Het is een grote verantwoordelijkheid en eer om nú aan politiek te mógen doen. Wij willen er alles aan doen om van Groen dé trekker van een duurzame toekomstgerichte politiek te maken. Heel veel mensen hebben zich de voorbije maanden bij ons aangesloten. Samen met alle leden van Groen Leuven willen we aan de slag gaan. Onze eerste volgende opdracht is van de parlementsverkiezingen van mei een groot succes te maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dat zal lukken", vertellen de nieuwe voorzitters Annelies Antheunis en John Cramer. Uittredend voorzitter Jan Mertens blijft actief in de partij en steunt de nieuwe bestuursploeg voluit.