Leuven is elf natuurgidsen rijker

16 Januari 2023

Leuven is elf natuurgidsen rijker

"We hopen dat ze heel wat Leuvenaars mee op sleeptouw kunnen nemen en zo het draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de stad mee vergroten." - David Dessers

Elf natuurliefhebbers uit de regio Leuven rondden afgelopen zaterdag met succes de cursus natuurgids af en ontvingen in het historisch stadhuis hun getuigschrift. Er volgen nu nog extra gidsbeurten en vorming. Nadien ontvangen de cursisten hun natuurgidsbadge en mogen ze zich officieel natuurgids noemen. De cursus natuurgids is een initiatief van Natuuracademie in samenwerking met Natuurpunt Leuven en de stad Leuven.

"We zijn trots dat onze stad weldra elf natuurgidsen rijker is. We hopen dat ze heel wat Leuvenaars mee op sleeptouw kunnen nemen en zo het draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de stad mee vergroten", aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "We ondersteunen dit initiatief van Natuuracademie en Natuurpunt Leuven dan ook graag."

De cursus natuurgids ging van start op 15 februari vorig jaar en omvatte tien inhoudelijke en drie methodische lessen, 13 excursies en twee oefenmomenten. Tijdens de lessen kwamen onder meer de thema's biodiversiteit, ecosystemen, de relatie tussen mens en natuur en het stedelijk natuurbeleid in Leuven aan bod. De excursies vonden plaats in verschillende natuurgebieden in de nabije en verdere omgeving.

"Tijdens de methodische lessen en oefenmomenten konden de deelnemers zich het gidsen eigen maken. Ze zakten hiervoor onder meer af naar de Scheutsite en Abdij van Park. Tijdens de methodische lessen was er ook aandacht voor anderstalige nieuwkomers als doelgroep", vertelt Leen Maes, vormingsconsulent bij Natuuracademie. Als eindopdracht werkten de cursisten een eigen natuuractiviteit uit voor een zelfgekozen doelgroep. Zo prikkelden twee cursisten de zintuigen van enkele ouderen met dementie en werden anderstaligen ontvangen aan de vijvers van Bellefroid.

"We willen de stad Leuven bedanken voor de ondersteuning, maar ook de nieuwe gidsen feliciteren en bedanken voor de frisse wind die ze binnenbrengen in onze vereniging. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en verschillenden van hen hebben zich al geëngageerd in onze gidsenwerking. Sommigen komen ons bijvoorbeeld versterken op onze startdag op 5 februari aan de vijvers van Bellefroid!", reageert Leen Kuijken, covoorzitter van Natuurpunt Leuven.

Vervolg

De cursus natuurgids vormt een belangrijk onderdeel van de meerjarige opleiding natuurgids. De cursisten hebben nu nog twee jaar de tijd om verdere gidservaring op te doen in het veld en nog bijkomende vorming te volgen. Nadien ontvangen ze hun natuurgidsbadge van Natuurpunt en mogen ze zich officieel natuurgids noemen, erkend door Toerisme Vlaanderen.