Gelanceerd: Mundia, het vernieuwde Leuvens mondiaal netwerk

27 Mei 2020

Gelanceerd: Mundia, het vernieuwde Leuvens mondiaal netwerk

Onder de naam 'Knal Mundial Digital' lanceerde de stad Leuven gisterenavond online het vernieuwde Leuvens mondiaal netwerk, Mundia. Een dertigtal mondiale organisaties woonde de lancering vanop afstand bij. Mundia is de opvolger van LENNZ, het Leuvens Netwerk Noord-Zuid. Het zal het mondiaal beleid van de stad de komende jaren mee vormgeven en versterken. Leuven is geen eiland, maar een geëngageerde, solidaire stad met een blik op en verbonden met de wereld. "De uitdagingen van onze stad zijn verweven met globale uitdagingen. Als stad willen we bijdragen aan rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Een sterk lokaal mondiaal middenveld is daarvoor onontbeerlijk", licht schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie toe. "Met de oprichting van Mundia willen we de rol van het middenveld nog versterken en nog een stap verder gaan in het realiseren van het Leuvens mondiaal beleid." "Met op de oprichting van Mundia willen we de rol van het lokaal mondiaal middenveld nog versterken, want het speelt een cruciale rol in het Leuvens mondiaal beleid." - Lies Corneillie  Mundia telt momenteel ongeveer zestig Leuvense mondiale partners. Die werken allemaal rond wereldwijde kansen en uitdagingen. Binnen Mundia kunnen ze dat voor een stuk samen, in kruisbestuiving met elkaar. Het samen streven naar mondiale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling staat in het netwerk voorop. Drieledige opdracht Het nieuwe netwerk zal in de eerste plaats de samenwerking tussen de verschillende Leuvense mondiale organisaties nog bevorderen. Binnen Mundia kunnen ze elkaar beter leren kennen, expertise uitwisselen, vorming aanbieden en samen acties ondernemen. Het netwerk zal de komende jaren ook de hand reiken naar andere actoren en netwerken in de stad. Mundia zal bijvoorbeeld vormingen organiseren over het succesvol werven van fondsen en van Leuven een mensenrechtenstad te maken. Daarnaast zal Mundia inzetten op publieksevenementen en mondiale educatie. Het bekende Wereldfeest bijvoorbeeld zal uitgebreid worden met een educatief luik en de jaarlijkse 11.11.11-campagne zal duidelijker aanwezig zijn in Leuven. Ten slotte zal Mundia de stad adviseren over haar mondiaal beleid en de verdeling van de werkingstoelagen. Het netwerk zal daarbij streven naar een brede, diverse betrokkenheid en ook nieuwe vormen van inspraak en participatie kunnen opstarten. Aan de hand van tussentijdse bevragingen zullen partners het gevoerde beleid kunnen evalueren. Mundia brengt de resultaten van deze bevragingen over aan het stadsbestuur. Voor deze drieledige opdracht krijgt Mundia van de stad een jaarlijkse toelage van 110.000 euro; ongeveer een derde van het jaarbudget voor mondiaal beleid. Uitbouw van het netwerk Voor de verdere versterking van het netwerk stippelde Mundia een organisatorisch en inhoudelijk traject uit. De online lancering was een eerste stap, die gevolgd zal worden door het werk van een taakgroep en door netwerkbijeenkomsten. Een dergelijk netwerk maken, dat doe je immers samen.