Mobiele recyclageparken opnieuw een succes

06 November 2020

Mobiele recyclageparken opnieuw een succes

Normaalgezien organiseren de stad Leuven en EcoWerf elk jaar zowel in het voorjaar als in het najaar mobiele recyclageparken. Dit jaar keer kon dit door de coronacrisis enkel de voorbije maand. Met 734 geregistreerde bezoeken en 18,7 ton selectief ingezameld afval waren de mobiele recyclageparken in Leuven toch weer een succes.  EcoWerf en de stad bekijken ondertussen de mogelijkheden om de mobiele recyclageparken uit te breiden in de komende jaren. Op zes momenten in oktober konden inwoners van verschillende wijken hun afval naar mobiele recyclageparken brengen. Deze mobiele parken werden telkens voor enkele uren opgebouwd in het midden van de wijken Sint-Maartensdal, Casablanca, Mannenstraat, Vriesenhof, Vlinderpark en Schorenshof. "Dankzij de mobiele recyclageparken wordt er beter gesorteerd en minder gesluikstort." - Thomas Van Oppens "Samen met Ecowerf willen we het zo makkelijk mogelijk maken voor inwoners om hun afval selectief aan te bieden. We richten ons in het bijzonder op mensen die moeilijk de weg vinden naar het recyclagepark omdat ze bijvoorbeeld geen auto hebben of niet weten hoe een recyclagepark werkt. Dankzij de mobiele recyclageparken wordt er beter gesorteerd en minder gesluikstort", vertelt Thomas Van Oppens, schepen van stadsreiniging. Vooral sloophout en grofvuil Er werden 734 bezoeken geregistreerd. De mobiele recyclageparken in Sint-Maartensdal en Casablanca waren veruit het populairst. Daar werd niet alleen het grootste aantal bezoekers geregistreerd, maar ook de grootste hoeveelheden afval selectief ingezameld. In totaal werd er 18.689 kg afval selectief ingezameld. De ingezamelde fracties waren voornamelijk sloophout (8 ton) en grofvuil (5,7 ton). Gemiddeld bracht een bezoeker 25 kg afval mee. "In 2020 telden we een kwart minder bezoekers dan in 2019, maar dat is begrijpelijk met de coronacrisis. Volgend jaar leggen we de lat terug hoger en proberen we nog meer mensen te bereiken dan in 2019", aldus schepen Van Oppens. Plannen voor de toekomst EcoWerf organiseert de mobiele recyclageparken in samenwerking met de buurtcentra en de stadsreiniging van de stad Leuven, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en De Kringwinkel Spit. De verschillende partners zullen het project in al zijn aspecten evalueren. Daarnaast bekijkt EcoWerf of de inwoners die gebruik maken van de mobiele recyclageparken, ook hun weg vinden naar de bestaande vaste recyclageparken. "In 2021 zullen we grotendeels dezelfde locaties behouden als in 2020. De komende jaren willen we de mobiele recyclageparken nog verder uitbreiden. We kiezen bijkomende locaties om zoveel mogelijk bewoners uit de aandachtswijken te bereiken. Maar we richten ons ook op dichtbebouwde wijken waar steeds minder mensen over een auto beschikken", besluit Thomas Van Oppens.