Mobiele recyclageparken in Leuven een succes

23 Oktober 2019

Mobiele recyclageparken in Leuven een succes

Met zo’n 1.000 geregistreerde bezoeken en zo’n 30.000 kg selectief ingezameld afval waren de mobiele recyclageparken in 2019 in Leuven een succes. Na drie jaar spreken stad Leuven en EcoWerf van een beproefd succesconcept. Op acht momenten verspreid over het jaar konden inwoners van aandachtswijken hun afval naar mobiele recyclageparken brengen. Deze mobiele parken werden telkens voor enkele uren (van 15.30 tot 19.00 uur) opgebouwd in het midden van de aandachtswijken Sint-Maartensdal, Casablanca, Mannenstraat, Vriesenhof en voor de eerste maal in Vlinderpark. EcoWerf en de stad Leuven bekijken nu de mogelijkheden om de mobiele recyclageparken uit te breiden in de komende jaren. De ingezamelde fracties in 2019 zijn voornamelijk sloophout (10,5 ton), grofvuil (9,2 ton), afgedankt elektro (3,5 ton), herbruikbare goederen (3,2 ton), oude metalen (1,8 ton) en harde plastic (1,1 ton). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2018. Het aantal bezoeken en ingezamelde hoeveelheden in 2018 en 2019 geven een realistisch beeld en maken een verdere planning mogelijk. "Dankzij de mobiele recyclageparken wordt er beter gesorteerd en minder gesluikstort." - Thomas Van Oppens Thomas Van Oppens, schepen van stadsreiniging: "De stad Leuven wil samen met EcoWerf het zo makkelijk mogelijk maken voor inwoners om hun afval selectief aan te bieden. We richten ons in het bijzonder op mensen die moeilijk de weg vinden naar het recyclagepark omdat ze bijvoorbeeld geen auto hebben of niet weten hoe een recyclagepark werkt. De mobiele recyclageparken moeten helpen om de cijfers op vlak van selectieve afvalinzameling nog verder te doen stijgen. Ze verkleinen bovendien de kans op sluikstorten." Plannen voor de toekomst EcoWerf organiseert de mobiele recyclageparken in samenwerking met de buurtcentra en de reinigingsdienst van de stad Leuven, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant en De Kringwinkel Spit. De verschillende partners zullen het project in al zijn aspecten evalueren. Daarnaast bekijkt EcoWerf of de inwoners die gebruik maken van de mobiele recyclageparken, ook hun weg vinden naar de bestaande vaste recyclageparken. "In 2020 zullen we grotendeels dezelfde locaties behouden als in 2019. De komende jaren willen we de mobiele recyclageparken nog verder uitbreiden. We kiezen bijkomende locaties om zoveel mogelijk bewoners uit de aandachtswijken te bereiken. Maar we richten ons ook op dichtbebouwde wijken waar steeds minder mensen over een auto beschikken. Daarnaast voorzien we een optimale spreiding over het grondgebied Leuven", besluit Thomas Van Oppens.