Wordt de Vaartkombrug binnenkort de Marie Thumas-Durieux-brug?

27 Mei 2019

Wordt de Vaartkombrug binnenkort de Marie Thumas-Durieux-brug?

De stad Leuven zet stappen om de brug over de Vaart om te dopen tot de Marie Thumas-Durieux-brug. Eerder riepen enkele geëngageerde Leuvense mannen en vrouwen al op voor meer vrouwelijke straatnamen. Nu de nieuwe brug over de Vaart binnenkort open gaat, stelt het stadsbestuur voor om die te vernoemen naar Marie Thumas-Durieux, de vrouw achter de voormalige conservenfabriek aan de Kolonel Begaultlaan aan de Vaart. "We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van. Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen naar een vrouw. Het onevenwicht is dus groot en dat moet anders. Enkele Leuvenaars bezorgden ons op Internationale Vrouwendag dit jaar een inspiratielijst met vrouwennamen en suggereerden toen om de nieuwe brug over de Vaartkom naar Marie Thumas-Durieux te noemen. Hier willen we graag op ingaan", vertelt Lies Corneillie, schepen van gelijke kansen. "Het is belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van." - Lies Corneillie De stad kiest er bewust voor om ook de meisjesnaam van Marie Thumas-Durieux te vernoemen. Marie Thumas-Durieux Door te kiezen voor Marie Thumas-Durieux houdt de stad een belangrijk stuk industrieel erfgoed in herinnering. Marie Thumas was een Belgisch bedrijf dat groenten in blik produceerde. De naam van het bedrijf verwijst naar de oprichter Edmond Thumas en zijn vrouw Marie Durieux. De fabriek was gevestigd aan de Leuvense Vaart in Wilsele. De gebouwen van de fabriek zijn nog steeds aanwezig. Marie Thumas-Durieux had er de dagelijkse leiding. Aanvankelijk werkten er in de fabriek slechts een twintigtal mensen. Voor de Tweede Wereldoorlog liep in het zomerseizoen het aantal werknemers op tot 600 vrouwen en 300 mannen. In 1977 werd de fabriek te Wilsele gesloten en werd er enkel nog in Mechelen en Geer geproduceerd. In 1980 nam de Franse conservenfabriek Bonduelle Marie Thumas over. De merknaam Marie Thumas verdween geleidelijk en werd bij het begin van de 21ste eeuw vervangen door de naam Bonduelle. Marie Thumas was een fenomeen en zit in het collectieve geheugen van de Leuvense bevolking. Veel Leuvenaars hebben sterke herinneringen aan de fabriek, bijvoorbeeld omdat ze er werkten of er een studentenjob deden. Naast deze lokale uitstraling heeft Marie Thumas ook een bovenlokale uitstraling. Eén naam voor twee bruggen De stad stelt voor om de oude en de nieuwe klapbrug aan de Vaartkom te vernoemen naar Marie Thumas-Durieux. Nu is de officiële naam van de oude brug nog Vaartkombrug. Op advies van de Vlaamse Waterweg nv kiest de stad één naam voor beide bruggen (de bestaande tussen de Redersstraat en de Vaartvest en de nieuwe tussen het Engels Plein en de Zoutstraat), vermits de bruggen technisch als één machine worden beschouwd en tegelijkertijd geopend en gesloten worden. Procedure Op de gemeenteraad van vanavond staat de voorlopige aanvaarding van de naam geagendeerd. Vervolgens komt er een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen. Na de behandeling van eventuele bezwaren volgt dan de definitieve beslissing door de gemeenteraad.