Maak van de Dreefstraat een woonerf

23 Maart 2014

De Dreefstraat in Heverlee zou een veilige en praktische route kunnen zijn voor fietsers en voetgangers op weg van en naar de binnenstad. Groen stelt voor om van de straat een woonerf te maken zodat de veiligheid van fietsers en voetgangers verhoogt en er een veilige oversteek op de Kardinaal Mercierlaan kan worden aangelegd. De Dreefstraat in Heverlee maakt een verbinding tussen de Naamsesteenweg (ter hoogte van het pleintje aan het begin van de Waversebaan) en de Kardinaal Mercierlaan  en doet nu volop dienst als traject voor fietsers en voetgangers van en naar de binnenstad. Heel wat scholieren vanuit de Groenstraat, Waversebaan of Naamsesteenweg rijden via de Dreefstraat richting Naamse Poort. Zo kunnen ze gemakkelijk doorrijden naar de Schapenstraat, een ander belangrijke fietsroute voor scholieren in de binnenstad.

Ook in de omgekeerde richting gebruiken de scholieren vaak dit traject. Anderen gebruiken het traject op weg naar het Heilig Hart Heverlee. Ten slotte wordt de straat ook veel gebruikt door bewoners uit de buurt die met jonge kinderen in een kinderwagen of op kleine fietsjes op weg zijn naar het speelpleintje aan de Sint-Lambertuskerk.

De huidige situatie in de Dreefstraat is nu helemaal niet veilig, noch duidelijk. Fietsen in twee richtingen is officieel niet toegestaan. En bovendien is de oversteek van de Dreefstraat aan de Kardinaal Mercierlaan zeer onveilig.

Marleen Demuynck: "Wij stellen voor dat de verkeerssituatie zo wordt aangepast dat deze straat in de eerste plaats dienst kan doen als prioritaire route voor fietsers en voetgangers, en dus niet voor auto's. Daarom stellen we maandag 24 maart op de gemeenteraad voor om de Dreefstraat in te richten tot een woonerf, met mogelijkheid tot fietsen in de twee richtingen. De inrit vanuit de Mercierlaan en de aanleg van de straat zelf zouden minstens zo moeten georganiseerd worden dat auto's alleen zeer omzichtig en traag door de straat kunnen. Verder zou de oversteek vanuit de Dreefstraat zo moeten ingericht worden dat fietsers en voetgangers veilig de Mercierlaan kunnen oversteken."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid