Luchtvervuiling: het is tijd voor een grondiger aanpak

16 Januari 2018

Luchtvervuiling: het is tijd voor een grondiger aanpak

De recent gepubliceerde kaarten over de luchtkwaliteit geven aan dat er in Leuven een belangrijk probleem is met luchtvervuiling. Het is tijd voor een ambitieuzer beleid. De Vlaamse overheid publiceerde vorige week waarop de vervuiling door stikstofdioxide (NO2 nieuwe kaarten) in beeld gebracht wordt. Verder zijn er ook gelijkaardige kaarten beschikbaar over fijn stof (PM 10 en PM 2,5) en zwarte koolstof, telkens met jaargemiddelden. Het is een modellering, een kaart dus die de resultaten van een aantal meetpunten omzet naar plannen tot op straatniveau. Vergeleken met vroegere plannen zijn deze veel gedetailleerder. Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Wat zien we? Er is in Leuven wel degelijk een probleem, wat in de vroegere kaarten niet zo duidelijk was. Daar zat Leuven nog min of meer in de 'veilige' zone, nu blijkt er op de verschillende belangrijke verkeersassen (niet alleen in de binnenstad) een overschrijding van de Europese grenswaarde van 40 mg per m³. Als je de andere kaarten ernaast legt, is het overduidelijk dat we voor een ernstige uitdaging staan. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere steden, en de oorzaken zijn dezelfde. Voor stikstofdioxide moeten we kijken naar het nog steeds grote aantal dieselvoertuigen. De verschillende vormen van luchtvervuiling zijn een reële bedreiging voor de gezondheid. Zo blijkt uit een recent rapport van het Europees Milieuagentschap dat er jaarlijks duizenden voortijdige sterfgevallen zijn door luchtvervuiling (in het geval van NO2 gaat dat over 78.000 mensen)." Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Het is hoog tijd dat we ook in het lokale beleid veel beter rekening gaan houden met luchtvervuiling en de gezondheid van de bewoners vooropstellen. We moeten nog wachten op de concrete detailmetingen die in de stad worden uitgevoerd door burgers, maar we kunnen nu al wel zeggen dat een circulatieplan op zich nog geen voldoende garantie is dat de luchtvervuiling voldoende sterk daalt. Als auto's alleen anders gaan rijden, is er enkel een verschuiving. Als er grote nieuwe parkeergarages bij zouden komen, trek je nog meer auto's en dus luchtvervuiling aan. We zullen dus ? alleszins voor onze korte verplaatsingen ? zoveel mogelijk autoverplaatsingen moeten verschuiven naar de fiets of te voet gaan. Verplaatsingen naar de stad zouden zoveel mogelijk via het openbaar vervoer moeten gebeuren. En alle voertuigen, of het nu een auto of openbaar vervoer is, moeten de meest milieuvriendelijke technieken gebruiken. Wij vragen dat in het mobiliteitsbeleid op Leuvens niveau ook doelstellingen op het vlak van luchtkwaliteit worden opgenomen. We vragen ook dat de stad onderzoekt of de invoering van een lage-emissiezone, naar Gents voorbeeld, in Leuven een haalbare optie zou zijn. Afwachten tot het probleem zichzelf oplost heeft geen enkele zin, en erop rekenen dat de hogere overheden wel alles in onze plaats zullen doen is ook te weinig. Het stadsbestuur zou moeten aangeven wat men wil doen, en hoe men die inspanningen wil meten, om de luchtvervuiling effectief te doen dalen. We zullen hierover een vraag stellen tijdens de volgende gemeenteraad." Fatiha Dahmani en Marleen Demuynck