Leuven vraagt aandacht voor problematiek mensenhandel

29 Juli 2022

Leuven vraagt aandacht voor problematiek mensenhandel

De komende dagen vraagt stad Leuven extra aandacht voor de problematiek van mensenhandel. Ze doet dat door een vlag van de Blue Heart Campaign aan het stadskantoor te hijsen. Het blauwe hart op de vlag is het internationale symbool van de strijd tegen de mensenhandel en van de solidariteit met de slachtoffers ervan. Zo geeft Leuven, net als heel wat steden wereldwijd, mee ruchtbaarheid aan de Werelddag tegen Mensenhandel. "Met dit initiatief willen we voorbijgangers meer bewust maken van de problematiek onder het motto 'heb een hart voor slachtoffers van mensenhandel'. We willen hen ook sensibiliseren en tot actie inspireren om dit onrecht te helpen stoppen. Mensenhandel is een misdaad die mensen hun rechten ontneemt, hun dromen ruïneert en hen van hun waardigheid berooft", vertellen burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. Op een pancarte onder de vlag kunnen voorbijgangers meer lezen over dit initiatief. "We moedigen hen aan om een foto te maken met de vlag of de pancarte, en die foto te posten op sociale media met de hashtag #EndHumanTrafficking. Zo kunnen ze zich uitspreken tegen mensenhandel en tonen ze zich solidair met slachtoffers, hier in België maar ook wereldwijd. Wie meer informatie wil of een pin met het blauwe hart wil opspelden, kan op zaterdag 30 juli van 10 tot 18 uur terecht aan de stand van PAG-ASA op het Martelarenplein", alsnog Corneillie. "Mensenhandel is een misdaad die mensen hun rechten ontneemt, hun dromen ruïneert en hen van hun waardigheid berooft." - Lies Corneillie Onder de radar Mensenhandel is een fenomeen dat alle landen in de wereld treft, ook België. Eerder deze week werden nog 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel ontdekt op een werf van Borealis in Antwerpen. Naar schatting zijn in België 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. Toch werden in 2017 slechts 84 gevallen gerapporteerd. Het fenomeen kan verschillende vormen aannemen, maar gaat steeds gepaard met – voornamelijk seksuele of economische – uitbuiting. Daarbij komen slachtoffers in vernederende en mensonterende omstandigheden terecht. Het zijn vrouwen, mannen en kinderen die worden uitgebuit in de prostitutie, gedwongen criminaliteit, bedelarij of orgaanhandel of gedwongen arbeid. Meldpunt en hulp Een groot deel van de slachtoffers blijft onder de radar, slechts een klein deel vindt zijn weg naar gespecialiseerde centra voor opvang en begeleiding. Begin deze week lanceerde de federale regering een centraal meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel. Op de website stopmensenhandel.be kunnen slachtoffers, maar ook mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving, voortaan melding maken of in contact komen met gespecialiseerde hulpcentra. In geval van gevaar bel je 101. Wereldwijde campagne 30 juli is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Werelddag Tegen Mensenhandel'. De stad Leuven geeft met deze actie voor de tweede keer gevolg aan de oproep van de federale overheid, het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC Goodwill Ambassador Ozark Henry en de centra voor slachtoffers van mensenhandel aan alle provinciehoofdsteden. Vorig jaar werd Fonske op het Rector De Somerplein gedrapeerd met de vlag. Het is een wereldwijde campagne die de problematiek van mensenhandel duidelijker naar voren schuift om zo te kunnen optreden tegen daders en slachtoffers te kunnen opvangen. België is sinds 1995 een pionier in de strijd tegen mensenhandel. Enkele cijfers Wereldwijd loopt het aantal slachtoffers op tot in de miljoenen. Het aantal dat hiervan melding maakt, bedraagt echter slechts een fractie. Wereldwijd meldden in 2018 148 landen samen ongeveer 50.000 slachtoffers van mensenhandel. 50% van de slachtoffers werd verhandeld voor seksuele uitbuiting, 38% werd uitgebuit voor dwangarbeid. Vrouwen zijn het belangrijkste doelwit. Zij vormen 46% en meisjes nog eens 19% van alle slachtoffers van mensenhandel. Eén op de drie gedetecteerde slachtoffers is een kind. Het aandeel kinderen is verdrievoudigd, terwijl het aandeel jongens de afgelopen 15 jaar vervijfvoudigd is. (bron: 2020 UNODC Global Report on Trafficking in Persons)