Leuven stad vol groene energie

07 Oktober 2006

Op de laatste dag van de kiescampagne voerden de kandidaten van Groen! vandaag actie voor een offensieve groene energiepolitiek van Leuven. Kiezen voor groene energie betekent kiezen voor dubbele winst. De consument kan zo een goedkopere energiefactuur krijgen en het milieu wordt er ook beter van. Hoewel Groen! al jaren voorstellen doet om voluit te gaan voor zo'n energiebeleid, blijft het stadsbestuur achter, en dat is jammer. (Foto's van deze actie zijn hier

te vinden.)

Tijdens haar actie vroeg Groen! aandacht voor vier voorstellen.

? Leuven zonnedakenstad Leuvenaars moeten de mogelijkheid krijgen om hun dak ter beschikking te stellen voor zonnepanelen. De stad zorgt met een derde partij voor de financiering en de installatie van de zonnepanelen. De mensen die in het zonnedakenproject stappen krijgen een fikse korting op hun elektriciteitsfactuur. Na twintig jaar worden ze eigenaar van de zonnepanelen.

? Groene windenergie voor en door gezinnen Het industrieterrein van Haasrode is uitermate geschikt voor de inplanting van drie windmolens. Hiermee kunnen 2.500 gezinnen van schone energie voorzien worden. Mensen die mee eigenaar willen worden van het project moeten hiertoe de mogelijkheid krijgen. Investeren in windmolens brengt namelijk drie keer meer op dan een klassiek spaarboekje. De winst is voor de Leuvenaar en het milieu

? Kosteloze energie-audits Leuven moet haar bewoners bijstaan om anders om te springen met energie. Dit kan onder meer door het aanbieden van 'energie-audits' voor particuliere woningen. Een dergelijke audit kost ongeveer 150 euro. Over verschillende jaren moeten alle Leuvense woningen aan bod komen. De eerste duizend audits moeten kosteloos worden aangeboden aan kansarme gezinnen. Men een energie-audit kan men tot 30% kosten sparen. Voor mensen met een laag inkomen, is dat een hele stap vooruit.

? Energiewinkel In de energiewinkel kunnen Leuvenaars terecht voor energieadvies en praktische tips om energie te besparen en dus de kosten te drukken. De meeste huizen verliezen nog steeds heel veel warmte door een slechte isolatie waardoor de kosten snel oplopen. Mensen met bouw- of verbouwingsproject kunnen hun plannen laten nakijken op energieverbruik om zo de factuur in de toekomst te drukken. Groen! wil mee haar verantwoordelijkheid nemen om van de keuze voor een duurzame energiepolitiek een echte prioriteit te maken in een volgende bestuursperiode.

Jan Mertens, voorzitter