Leuven sensibiliseert over huur- en antidiscriminatiewetgeving

09 Juni 2023

Leuven sensibiliseert over huur- en antidiscriminatiewetgeving

"Met ons actieplan discriminatie schakelen we een versnelling hoger om discriminatie op de huurmarkt een halt toe te roepen. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen om een huurwoning te gaan bezichtigen en te huren." - Lies Corneillie.

Stad Leuven organiseert op 20 juni twee infosessies over de huur- en antidiscriminatiewetgeving op de huurmarkt. De eerste sessie is gericht op begeleiders van (kwetsbare) huurders, de tweede op private verhuurders. Vorige week vond er ook al een vorming voor makelaars plaats. De infosessies kaderen in het actieplan discriminatie waarmee de stad de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt verder opvoert.

"Met twee infosessies willen we verhuurders en mensen die huurders begeleiden, versterken en informeren over de geldende wetgeving. We willen hen goed en duidelijk informeren en tools aanreiken om antidiscriminatie toe te passen in de praktijk", licht schepen van wonen en gelijke kansen Lies Corneillie het initiatief toe. "We richten ons in de eerste sessie specifiek op middenveldorganisaties, sociaal werkers en vrijwilligers die mensen begeleiden en ondersteunen op de huurmarkt. Zij krijgen regelmatig meldingen van discriminatie op de huurmarkt, maar hebben niet altijd de kennis en de tools om adequaat met deze meldingen om te gaan. 's Avonds volgt dan een infosessie specifiek voor private verhuurders in de regio Leuven."

Tijdens de infosessies gaat Wim Lanneau, vastgoedmakelaar en docent bij VIVO, in op concrete voorbeelden en situaties en past de wetgeving hierop toe. De sessies starten met een korte theoretische uitleg over de wettelijke basisprincipes. Daarna gaat hij in op de bezoekaanvraag, de selectie van de huurder en het onderzoek naar het financieel vermogen van de kandidaat-huurder. Vervolgens is er ruim de tijd voor vragen.

Beide sessies vinden plaats in de Romaanse Poort. Die voor de sociale sector vindt plaats van 13 tot 16 uur, die voor private verhuurders van 17 tot 20 uur. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via leuven.be/antidiscriminatie. De plaatsen zijn beperkt.

Vorming voor makelaars

Vorige week organiseerde de stad ook al een infosessie specifiek gericht op makelaars. Makelaars worden wel eens geconfronteerd met een discriminerende vraag van een klant. Sommige verhuurders vragen bijvoorbeeld expliciet om de woning niet te verhuren aan bepaalde groepen, zoals op basis van etnische afkomst of leefloon. De sessie van afgelopen woensdag ging dieper in op de aanpak van discriminatie op de huurmarkt. Er was veel ruimte voor vragen en interactie met een interessante uitwisseling tot gevolg. Ervaringen werden gedeeld en handvaten aangereikt.

Actieplan discriminatie

De infosessies kaderen in het actieplan discriminatie waarmee de stad de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt verder opvoert. Het plan bestaat uit tien actiepunten. Het informeren, sensibiliseren en vormen van verhuurders, makelaars en begeleiders van huurders is één van de speerpunten.

"We kregen bij ons meldpunt voor discriminatie geregeld klachten over discriminatie op de woonmarkt. Om een goed zicht te krijgen op de realiteit, deden we in 2021 een onderzoek. De onderzoekers stuurden onder meer eenzelfde mail aan verhuurders en makelaars, vanuit twee verschillende namen. Eén mail vanuit een imaginaire kandidaat-huurder met een typisch Belgische naam, een vanuit een naam die een buitenlandse origine doet vermoeden", zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera. "De resultaten bevestigden dat er sprake is van discriminatie op de woonmarkt. Vooral mannen met een Maghrebijnse naam maakten duidelijk minder kans om een woning te gaan bekijken dan andere kandidaten. Tijd volgens ons dus voor actie."

"Met ons actieplan discriminatie schakelen we een versnelling hoger om discriminatie op de huurmarkt een halt toe te roepen. Met deze infosessies maken we het actieplan heel concreet. Discriminatie is een onrecht en heeft geen plaats in onze stad. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen om een huurwoning te gaan bezichtigen en te huren", besluit schepen Corneillie.

Breder woonbeleid

De aanpak van discriminatie op de huurmarkt past binnen een breder woonbeleid met een sterke focus op de private huurmarkt. De stad maakt onder meer werk van een eigen aanbod betaalbare huurwoningen (budgethuurwoningen) en voorziet een Leuvense huurpremie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat. Huurders en verhuurders kunnen bij de stad terecht voor informatie en advies over huren en verhuren en sensibilisering.