Stad Leuven koopt resterende gronden voor duurzame woonwijk Sint-Jansbergsesteenweg

16 September 2022

Stad Leuven koopt resterende gronden voor duurzame woonwijk Sint-Jansbergsesteenweg

Stad Leuven maakt de komende jaren werk van een klimaatneutrale woonwijk aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee samen met AG Stadsontwikkeling Leuven, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en KU Leuven. AG Stadsontwikkeling heeft nu een akkoord gesloten over de aankoop van de laatste gronden. Nu alle gronden verworven zijn, kunnen de partners de volgende stappen zetten in de realisatie van deze nieuwe woonwijk. Op de site verrijzen de komende jaren een 440-tal woningen, waaronder een 220-tal sociale woningen, huisvesting voor onderzoekers van de KU Leuven en betaalbare koopwoningen. De site aan de Sint-Jansbergsesteenweg is samen met de site aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal het laatste grote woonuitbreidingsgebied in Leuven. De ongeveer 9 hectare tussen de Tervuursesteenweg, de Celestijnenlaan, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Groeneweg wordt een aangename bosrijke plek met in totaal een 440-tal woningen, waaronder een 220-tal sociale woningen, huisvesting voor onderzoekers van de KU Leuven en zo’n 35 betaalbare koopwoningen, en gemeenschapsvoorzieningen. Het masterplan, dat de krijtlijnen van dit project uitzet, werd eind 2020 voorgesteld. "Om het project verder uit te werken en de nodige vergunningen aan te vragen, moesten er nog 3,6 hectare aan resterende gronden verworven worden. Na lange onderhandelingen met de eigenaars en projectontwikkelaar ION hebben we een akkoord kunnen sluiten over de aankoop van de laatste gronden die nog in particuliere handen waren. Deze waren goed voor een investering van zo’n 7,9 miljoen euro", vertelt voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven Lies Corneillie. "Dit is een mijlpaal voor deze site. Alle gronden van de projectsite zijn nu in handen van de partners. We kunnen nu de volgende stappen zetten in de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk. Met de ontwikkeling van deze site zullen we een grote sprong voorwaarts maken wat het aanbod sociale huisvesting en betaalbaar wonen betreft." "Alle gronden van de projectsite zijn nu in handen van de partners. We kunnen nu de volgende stappen zetten in de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk. Met de ontwikkeling van deze site zullen we een grote sprong voorwaarts maken wat het aanbod sociale huisvesting en betaalbaar wonen betreft." - Lies Corneillie Betaalbare koopwoningenNaast het akkoord over de aankoop van de laatste gronden sloot AG Stadsontwikkeling Leuven ook een overeenkomst met projectontwikkelaar ION voor de bouw van zo’n 35 betaalbare koopwoningen. De woningen zullen verkocht worden, maar de grond blijft eigendom van de stad. Op die manier wordt de betaalbaarheid gegarandeerd. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs beperkt. AG Stadsontwikkeling Leuven bepaalt in een later stadium wie in aanmerking komt voor deze woningen. Verdere stappenDe komende maanden zal er een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners opgesteld worden. Hierin lijsten de partners de ambities en verbintenissen op om tot een productieve samenwerking te komen.