Leuven klimaatneutraal in 2030, wij zien het al helemaal zitten!

25 Mei 2011

Tijdens een debat gisterenavond ondertekende schepen Ridouani een engagementsverklaring waarin staat dat Leuven klimaatneutraal moet worden tegen 2030. (Zie inleidende Peter Tom Jones.) Dat betekent (minstens) dat de uitstoot van alle broeikasgassen die in Leuven worden geproduceerd of die veroorzaakt werden door aangevoerde elektriciteit wordt gereduceerd of opgevangen door eigen vastleggingcapaciteit (bv. bossen). Eerder beslisten al de provincie (tegen 2020) en de stad

presentatieLimburgGent (tegen 2050) om klimaatneutraal te worden. Het gaat hier over een ambitieuze intentie, die onder meer inhoudt dat men op lokaal vlak een heel stuk beter wil doen dan de Vlaamse overheid (die nog altijd een ambitieus klimaatbeleid blokkeert).

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: "Wij zijn zeer blij met dit engagement van de schepen. Het gaat hier om een serieuze koerswijziging. Zowat alle voorstellen die wij in het verleden hebben gedaan om tot een heus Leuvens klimaatbeleid te komen werden systematisch geweigerd. Zo stelden wij al jaren geleden voor dat Leuven zou toetreden tot het Burgemeestersconvenant. Via dat convenant engageren lokale en regionale overheden zich om een klimaatbeleid te voeren dat zo mogelijk verder gaat dan de Europese doelstellingen (de zogenaamde 20-20-20). Onlangs ondertekende Leuven dan toch het convenant, en met de engagementsverklaring van gisteren zou Leuven ook ineens een heel ambitieuze doelstelling vooropstellen. Wij hopen van harte dat het stadsbestuur écht van plan is deze doelstelling te halen. Alle nieuwe initiatieven zouden dan ook aan deze doelstelling moeten getoetst worden, en er zou ook een intensieve samenwerking moeten opgestart worden met de universiteit, de bedrijven en het middenveld. Zoals ook terecht werd opgemerkt tijdens het debat gisteren, betekent het doel om klimaatneutraal te worden in 2030 dat het huidig beleid drastisch zal moeten worden bijgestuurd. Met wat Leuven nu doet, zullen we het doel vast en zeker niet halen. Wij kijken dan ook uit naar een concreet actieplan van het stadsbestuur, en gaan ervan uit dat deze intentie geen verkiezingsbelofte is die wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur."

Tijdens het debat waren nog andere interessante dingen te horen. Zo gaf de Limburgse gedeputeerde van milieu een duidelijke toelichting over hoe zijn provincie acties onderneemt. De provincie Vlaams-Brabant kan daar nog een voorbeeld aan nemen. En Jo Vandebergh van Ertzberg/project Tweewaters lanceerde het interessante idee om een 'ruimtelijk energieplan' op te stellen voor Leuven. Via zo'n plan zou men onder meer voor het hele grondgebied in kaart kunnen brengen wie waar energie nodig heeft, wie bv. een restcapaciteit heeft van eigen productie, waar extra winning mogelijk is, ? Het is een idee dat zeker onze steun krijgt.

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid