Leuven kan ook ecosportief worden

22 Juli 2016

Sport en milieu, gaat dat goed samen? Ja, dat kan zeker! Er zijn heel wat mogelijkheden voor een 'ecosportief' beleid. Groen vraagt dat Leuven, net als andere gemeenten, er ook voor kiest om een ecosportieve stad te worden. Sport is fijn en gezond, maar kan een bijdrage leveren aan een klimaatneutrale wereld, en dus een klimaatneutraal Leuven. De sportdienst, de sportclubs, individuele sporters, ze kunnen allemaal een bijdrage leveren om onze gezamenlijke ecologische voetafdruk te verkleinen. Het project '

Ecosportief' biedt heel wat concrete tips en instrumenten aan om het sportbeleid te verduurzamen. Is de sportinfrastructuur wel duurzaam? Kunnen we het vervoer naar de sportactiviteiten op een duurzamere manier organiseren? Kunnen medewerkers van de sportdienst nog beter samenwerken met andere diensten die met milieu bezig zijn? Wat kan er gebeuren om sportkampen duurzamer te maken? Kunnen we de sportclubs mee inschakelen in een ecosportief project? Voor al die vragen zijn er concrete instrumenten uitgewerkt die een lokaal bestuur kan inzetten.

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Een ecosportief Leuven, dat zou fantastisch zijn. Er gebeuren zeker al goede dingen, maar we zijn voorstander van een meer gecoördineerde aanpak. Daarom stellen we voor dat de betrokken schepen het initiatief neemt om te komen tot een breed overleg met alle organisaties die met sport bezig zijn in Leuven. Daaruit kunnen dan enkele eerste pilootprojecten volgen, of zelfs een heus actieplan Ecosportief Leuven. Zo kan de sportdienst clubs ondersteunen met concrete tips en acties om hun voetafdruk te verminderen zodat zij zichzelf een ecosportieve club kunnen noemen. Zo kan er meer gesensibiliseerd worden rond kraantjeswater (in plaats van flessenwater), transport van en naar sportevenementen (minder met individuele auto's en meer met fiets, openbaar vervoer of carpooling) of voeding op sportkampen (meer veggie en korte keten).  Er zijn dus heel wat mogelijkheden. Hoog tijd om eraan te beginnen, zo komen we weer een stapje dichter bij een klimaatneutraal Leuven."

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid