Leuven huldigt duurzame helden voor kwaliteitsvol onderwijs

20 September 2023

Leuven huldigt duurzame helden voor kwaliteitsvol onderwijs

"Uit de tien genomineerden selecteerden we vijf lokale duurzame helden. Tijdens deze editie ligt de focus op wie zich inzet voor kwaliteitsvolle scholing en levenslang leren, hier én wereldwijd." - Lies Corneillie

Gisteren ging de Week van de Duurzame Gemeente van start. Tijdens die week zet stad Leuven, net als 114 andere duurzame steden en gemeenten in Vlaanderen, lokale initiatieven in de kijker door ze uit te roepen tot duurzame held. Dit jaar ligt de focus op helden die zich inzetten voor kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren hier bij ons en wereldwijd. Stad Leuven maakte gisteren de nieuwe duurzame helden bekend. Het zijn de Banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling van Hogeschool UCLL - campus sociale school, KosMos van GO! Atheneum De Ring, Mobile School, Teach the Teachers en IVAN van Hogeschool UCLL.

Iedere Leuvenaar kon duurzame helden nomineren en erop stemmen. "Uit de tien genomineerden selecteerden we vijf lokale duurzame helden. Tijdens deze editie ligt de focus op wie zich inzet voor kwaliteitsvolle scholing en levenslang leren, hier én wereldwijd. Het gaat dan over personen of organisaties die werk maken van kwaliteitsvol onderwijs hier bij ons en in het Globale Zuiden, zich inzetten voor innovatieve wereldburgerschapseducatie en educatie over duurzame ontwikkeling, of voor levenslang leren voor iedereen", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "De duurzame helden krijgen van ons om te beginnen een welverdiende pluim voor hun inspirerende, duurzame realisaties. Daarnaast zetten we hun ‘heldendaden’ nog een jaar lang in de kijker. We vragen hen ook om de Leuvenaars met de award en het campagnemateriaal mee te inspireren tot duurzame acties."

De vijf Leuvense duurzame helden voor 2023 zijn:

  • Banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling van Hogeschool UCLL: deze bachelor-na-bacheloropleiding vormt studenten tot kritische en geëngageerde wereldburgers. Na een intensieve interculturele training, taalcursussen en een grondige theoretische verdieping lopen de studenten zes maanden stage in landen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Tijdens een terugkomdag delen ze hun stage-ervaringen met de andere studenten, in juni studeren ze af met een bachelorproef over een mondiaal thema.
  • KosMos van GO! Atheneum De Ring: KosMos (Klimaat op school - Milieu op School) is een groep leerlingen die zich vrijwillig inzet om de school ecologischer en duurzamer te maken. De leerlingen zijn geëngageerd in het leerlingenparlement en houden het duurzaamheidsbeleid van de school tegen het licht, brengen nieuwe ideeën aan en steken zelf de handen uit de mouwen. 
  • Mobile School: Mobile School zet zich wereldwijd in voor die kinderen die het meest aan hun lot overgelaten worden. Ze onderwijzen straatkinderen met ingenieuze mobiele schooltjes. Die ervaringen gebruikt Mobile School om jongeren en bedrijven streetwise te maken.
  • Teach the Teachers: Teach the Teachers geeft studenten en jong afgestudeerden in de onderwijs- en taalwereld de kans om in interactie te treden met docenten Engels uit Peru. Samen zetten ze een onderwijsplan op. Daarnaast geven de studenten drie maanden lang vanop afstand les Engels aan de Peruviaanse docenten en in de zomervakantie gaan ze zes weken naar Peru om te observeren, les te geven en te evalueren wat ze bereikt hebben. 
  • IVAN van Hogeschool UCLL: IVAN staat voor Intensief Voorbereidingsjaar voor Anderstalige Nieuwkomers en wordt gecoördineerd door Bie Strypens. Dit traject van hogeschool UCLL is specifiek bedoeld voor anderstalige nieuwkomers die in het Vlaamse hoger onderwijs willen (verder) studeren of hun hoger diploma willen versterken. Het is een uniek traject om op één jaar voldoende Nederlands voor hoger onderwijs te leren, basiscompetenties te versterken én zijn/haar vaktaal van een upgrade te voorzien. ​ 
Week van de Duurzame Gemeente

​Stad Leuven neemt deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Deze week vindt plaats van 18 tot en met 25 september 2023. Zo wil de stad duurzame acties zichtbaar maken, interesse wekken bij haar inwoners en hen er het belang van duidelijk maken. De actie past in de 'Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling' met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s.