Leuven fietsstad? Vergeet het maar…

15 November 2012

Het stadsbestuur wilde het tot nu toe niet eenduidig toegeven, maar het wordt nu duidelijk dat de fietsenstalling onder het De Somerplein een alibi is om fietsenstallingen in naburige straten weg te nemen. Hoe valt dat te rijmen met de ambitie om van Leuven een fietsstad te maken? Tot nu toe werd de fietsenparking onder het De Somerplein voorgesteld als een bijkomende mogelijkheid om fietsen op een veilige manier te stallen. Bij veel fietsers was er altijd de vrees dat deze parking zou gebruikt worden als alibi om het stallen van fietsen op het publiek domein te gaan verbieden. Dat werd tot nu toe ontkend, maar nu lijkt het erop dat het stadsbestuur wel degelijk fietsen bovengronds wil weghalen. Toon Toelen: "Toen een fietser onlangs bij de politie navraag deed over de moeilijke doorgang langs de werf in het benedengedeelte van de Tiensestraat, kreeg hij onder meer te horen dat de fietsenstallingen daar zijn weggenomen door de werken. Na de werken zullen deze vermoedelijk niet meer terug geplaatst worden, waarbij verwezen wordt naar de ondergrondse fietsenstalling op het Rector De Somerplein. We wilden weten of dit ook zo is voorzien."

Frans Dumont: "Ondertussen hebben we hierover in de commissie veiligheid van 13 november vragen gesteld. En daar werd bevestigd dat de fietsenstallingen in de beneden-Tiensestraat niet zullen worden teruggeplaatst. Men moet haar of zijn fiets maar zetten in de parking onder het Rector De Somerplein. We hebben nog voorgesteld om fietsenstallingen te voorzien aan het Alfons Smetsplein, maar dat moet nog worden onderzocht."

Toon Toelen: "Hiermee hebben we dus de bevestiging van het fietsbeleid dat deze meerderheid wil voeren. Een slimme overheid laat fietsers wel overal tot aan hun bestemming komen, terwijl je die mogelijkheid ontmoedigt voor automobilisten. Zo niet creëert dit stadsbestuur zelf een probleem van wildparkeren. Jezelf promoten als een fietsstad met een website is gemakkelijk. Maar je moet het ook in de feiten doen, en daar zien we voorlopig niets van."

Toon Toelen (provincieraadslid) en Frans Dumont (gemeenteraadslid)