Leuven boert: tijd om de koe bij de horens te vatten

17 Juni 2017

Naar aanleiding van 'Leuven boert' vraagt Groen dat het stadsbestuur eindelijk een structurele ondersteuning geeft aan de stadslandbouw. En dat zou meer moeten zijn dan het aanstellen van 'landbouwcoaches' van wie sommigen zelf niet eens wisten dat ze voor die rol geselecteerd werden? Vandaag vindt op het Ladeuzeplein de eerste editie plaats van , een event dat korteketenlandbouw uit de regio promoot. Een gezicht geven aan de boeren uit de korte keten is een eerste stap in de goede richting maar het blijft eendaagse promotie, terwijl we de Leuvenaars structureel toegang moeten krijgen tot voeding uit de korte keten.

'Leuven boert'

Structurele ondersteuning korte keten ontbreekt

Er is vandaag geen sprake van een echte lokale voedselstrategie en er is ook geen budget voorzien om stadslandbouw en lokale voeding een kans te geven in Leuven, nochtans de bakermat van de Boerenbond en Voedselteams.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Wij stellen voor om de Leuvense markten grondig te moderniseren en verse, lokaal geteelde en seizoensgebonden producten een veel centralere plaats te geven. Geef boeren uit de regio een gratis standplaats op onze markten. Moderniseer de jaarmarkt en voeg aan de beestenmarkt een aantrekkelijk luik toe rond verse, lokale voeding en stadslandbouw. Creëer een platform waar afnemers en aanbieders van lokale producten elkaar kunnen vinden."

Volgens het stadsbestuur is er onvoldoende interesse bij het publiek voor een permanente boerenmarkt, terwijl er een enorm potentieel ligt in Leuven. Wat ontbreekt, is een structurele ondersteuning vanuit de stad voor een wekelijkse boerenmarkt. Dat doe je door een locatie ter beschikking te stellen, financiële middelen vrij te maken en tijd te investeren in het zoeken van geïnteresseerde boeren. Men had de kans om bij de begrotingsronde meer middelen aan te trekken voor lokale voeding maar maakte hier niet actief werk van.

Landbouwcoach? maar je weet het zelf niet

Ook op andere vlakken faalt het huidige beleid rond stadslandbouw. Eerder deze week stelde schepen Vanderheiden zelf dat de landbouwcoaches, die mensen begeleiden als ze rond stadslandbouw aan de slag gaan, geen succes zijn.

David Dessers: "Dat komt omdat het bestuur nauwelijks gecommuniceerd heeft over het bestaan van deze coaches en dat het voor die coaches zelf ook helemaal niet zo duidelijk is hoe de vork aan de steel zit. Méér nog, in het lijstje van 24 landbouwcoaches zijn er mensen opgenomen die niet eens wisten dat ze effectief geselecteerd werden. Dit is typerend voor het aarzelende beleid rond stadslandbouw. Eén boodschap voor het stadsbestuur: voorzie de budgetten, neem initiatief en communiceer erover!"

 

David Dessers, gemeenteraadslid

Bron: http://www.vilt.be/leuven-promoot-stadslandbouw-met-een-boerenmarkt  

Foto: Johan Lambrix