Laat Leuvenaars zelf erfgoed nomineren

22 Februari 2018

Groen stelt voor dat burgers voortaan zelf suggesties kunnen doen om gebouwen, landschappen en archeologische sites toe te voegen aan de erfgoedlijst. Door de erkenning als "onroerenderfgoedgemeente" is Leuven zelf verantwoordelijk voor de bescherming van lokaal erfgoed. Alles staat of valt natuurlijk bij de kwaliteit van de inventarissen. De oudste van die inventarissen voor onroerend erfgoed in Leuven dateert uit de jaren zestig. In de loop der jaren zijn deze inventarissen meermaals geactualiseerd, mede dankzij enkele dynamische medewerkers uit de stadsadministratie. Het stadsbestuur is van plan om deze inventarissen een voor een te actualiseren per deelgemeente: eerst Leuven en Wijgmaal. Later volgen Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Erfgoed is geen harde wetenschap. Het is altijd ook een beetje subjectief. Wat de een als waardevol beschouwt, is dat niet noodzakelijk voor de ander. De voorbije maanden verdween een aantal panden waarvan de meeste Leuvenaars dachten dat het beschermde monumenten waren. Daarom mag dit nooit een debat van experts alleen worden. Erfgoed moet per definitie iets van ons allemaal zijn. Daarom stellen wij voor om de Leuvenaar mee te laten beslissen. Misschien zul je soms onverwachte keuzes krijgen, maar waarom niet? Zo zou het in Leuven 'wereldberoemde'

urinoir nabij de Sint-Geertruikerk ? ondertussen een mooi mini-biotoop ? waarschijnlijk nooit door experts op de lijst gezet worden, terwijl het door vele Leuvenaars wel erg geapprecieerd wordt." 

In theorie kan de Leuvenaar tijdens het openbaar onderzoek van de respectievelijke inventarissen reageren. Volgens ons is het beter dat de Leuvenaar vooraf de kans krijgt om panden, landschappen, natuurgebieden, relicten of installaties en archeologische sites te nomineren voor de lijst. We hopen dat op die manier ook erfgoed naar boven komt, dat tevoren nog niet op de radar stond van de erfgoedexperts. We zijn van oordeel dat het inspraak van de inwoners zal leiden tot een maatschappelijk meer gedragen lijst. 

We leggen dit voorstel voor tijdens de gemeenteraad van 26 februari.

Toon Toelen, gemeenteraadslid