Laat Leuvenaars zelf beslissen over een half miljoen euro

22 April 2016

Groen stelt voor om de Leuvenaars zelf te laten beslissen over € 500.000 uit de begroting van de stad. Het concept van de 'participatieve begroting' of burgerbegroting, waarbij burgers zelf van begin tot einde invulling geven aan een deel van het budget van de stad, is niet nieuw. Intussen zijn er vele voorbeelden in binnen- en buitenland: Porto Alegre in Brazilië, Boston met een unieke jongerenbegroting, enkele districten van Parijs, onze zusterstad Den Bosch en ook nog Kortrijk en Antwerpen. Lies Corneillie: "Goed beleid ontstaat niet zomaar aan vergadertafels van politici of ambtenaren, maar begint bij de mensen zelf. Participatie is voor ons geen modewoord, wij willen burgers effectief  verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. Zo'n burgerbegroting is een van de manieren waarop dat kan. Burgers krijgen de kans om zelf te beslissen welke uitdagingen ze het belangrijkst vinden in de stad en hoeveel budget ze eraan willen besteden. Dit leidde in andere steden al tot verrassende resultaten: studiebeurzen of huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren, initiatieven voor kangoeroewonen, vergroening van stadswijken of nieuwe culturele ruimtes. Met deze aanpak willen we ook de kans geven aan Leuvenaars die tijdens de verkiezingen niet mogen stemmen, zoals kinderen en niet-Belgen, om van onderuit mee vorm te geven aan het beleid."

De Groenfractie zal een amendement op de begroting indienen dat de € 500.000 die bestemd was voor een lichtfestival schrapt en ter beschikking stelt van de creativiteit van de Leuvenaars. Groen ziet dit als pilootproject, maar wil in de toekomst de Leuvenaars over een groter aandeel van de stadsbegroting mee laten beslissen.

Lies Corneillie, gemeenteraadslid

 

Foto: Groen Antwerpen