Klimaatneutrale woonwijk biedt ruimte aan sociale woningen en huisvesting KU Leuven

20 November 2020

Klimaatneutrale woonwijk biedt ruimte aan sociale woningen en huisvesting KU Leuven

Stad Leuven maakt de komende jaren werk van een klimaatneutrale woonwijk aan de Sint-Jansbergsesteenweg samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en KU Leuven. Het is samen met de Wakkerzeelsebaan het laatste grote woonuitbreidingsgebied in Leuven. Helemaal in lijn met de speerpunten van het ruimtelijk structuurplan wordt ongeveer 9 ha tussen de Tervuursesteenweg, de Celestijnenlaan, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Groeneweg een aangename bosrijke plek met sociale woningen, huisvesting voor KU Leuven en wijkvoorzieningen. Het masterplan, dat de krijtlijnen van dit project uitzet, is klaar. Een grote driehoek van achttien voetbalvelden - pal tussen campus Gasthuisberg en Arenberg aan de levendige stadsrand - vormt de uitgelezen plek voor één van Leuvens laatste grote woonontwikkelingsprojecten mét minimale impact op het klimaat. Een mix van woningen gaat er hand in hand met natuur en aantrekkelijke gemeenschapsvoorzieningen. Waaier aan bossen Met het nieuwe ruimtelijk structuurplan leg de stad stevig de nadruk op efficiënt ruimtegebruik, klimaatverandering, energie en de nood aan voorzieningen. De coronacrisis maakte deze thema’s bovendien actueler dan ooit. Deze klimaatneutrale wijk beantwoordt dan ook helemaal aan die nieuwe behoeften. Alles wordt geënt op boszone, die zorgt voor samenhang en de toetssteen is voor elke ingreep. Er komt een centraal bos om te fietsen en te wandelen, een voedselbos beheerd door de buurt, een speelbos, woonhofbosjes en collectieve bostuinen in de woonzones. Ook het waterbeheer wordt verbeterd. Met structurele ingrepen laat de stad regenwater insijpelen om wateroverlast aan de Groeneweg te voorkomen en de boskwaliteit te garanderen. Mix van woningen "Het centrale bos wordt geflankeerd door twee woonclusters op maat van de buurt", vertelt schepen van wonen Lies Corneillie. "Er komen 400 tot 450 wooneenheden, variërend van studio’s tot woningen voor grote gezinnen. Het masterplan beschrijft in grote lijnen hoe de nieuwe woningen best aansluiten op bestaande woningen." Zo zullen de nieuwe woningen op minimum 30 meter van de perceelgrens van de buren gebouwd worden, zal deze tussenruimte ingericht worden als bos en zal de bouwhoogte beperkt worden. "We voorzien 400 tot 450 wooneenheden, waarvan ongeveer de helft sociale woningen. We zullen dus een grote sprong voorwaarts maken in ons aanbod sociale huurwoningen." - Lies Corneillie "Er is in onze stad een grote nood aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen. Een groot deel van de toekomstige woningen zal bestaan uit sociale woningen. Met deze site zullen we een grote sprong voorwaarts maken in ons aanbod sociale huurwoningen", aldus Corneillie. De nieuwe vooruitstrevende stadswijk zal ruimte bieden aan een tweehonderdtal sociale woningen, van verschillende grootte, zowel voor alleenstaanden als voor gezinnen. Er komen ook een tweehonderdtal woningen voor onderzoekers van KU Leuven. Het wordt een gevarieerd aanbod van studio’s, appartementen met één of twee slaapkamers en grondgebonden woningen. "Met de groene speelomgeving, het bos en de gemeenschapsvoorzieningen zullen gezinnen zowel met als zonder kinderen zich hier thuis voelen", vertelt schepen Corneillie.  Klimaatneutrale woonwijk Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Daarom moet dit een wijk worden zonder negatieve gevolgen voor het klimaat en een beperkte CO2-uitstoot. Het bos staat daarbij centraal. Dat gebeurt onder meer door hernieuwbare energie te produceren, namelijk een combinatie van zonne-energie en geothermie, en slimme constructies te bouwen. Zo zullen de partners zo compact mogelijk ontwerpen, houtbouw overwegen in plaats van betonbouw en waken over een doordachte inplanting van de gebouwen. Daarnaast zal er lokaal voedsel geproduceerd worden en zal duurzame mobiliteit centraal staan. Autovrije fietswijk Deze klimaatneutrale wijk wordt een autovrije fietswijk die fietsers en voetgangers centraal stelt. Een centrale fietsroute doorheen de autovrije nieuwe wijk en het bos loopt van de Celestijnenlaan via Groenveld naar de binnenstad. Zo kunnen fietsers de drukke Tervuursesteenweg mijden. Auto’s worden naar twee compacte ondergrondse parkings geleid. Samen met het weldoordachte busbeleid is de hele omgeving veilig en goed bereikbaar. Gemeenschapsvoorzieningen In de nieuwe wijk komen er heel wat gemeenschapsvoorzieningen waar niet alleen de nieuwe bewoners maar ook de bestaande bewoners van zullen profiteren. Het centrale bos vormt de schakel tussen de oude en de nieuwe wijk. Aan de bosingang komen er fietsverbindingen, een bushalte, een speelvijver, een gemeenschapscentrum of biowinkel. De buurthoven beschikken over speelplekken, fietsenstallingen en een ondergrondse parking. Vervolgstappen Het masterplan, dat de globale aanpak van de werken beschrijft, is klaar. Maar eerst kregen de omwonenden uitgebreid de kans om hun vragen of opmerkingen te bespreken tijden (online) info- en participatiemomenten. Daarmee kon het ontwerpteam aan de slag om de plannen te finaliseren. Dat is nu gebeurd. Zodra de nodige gronden verworven zijn, starten de partners met de verdere uitwerking en voorbereiding van de aanvragen van omgevingsvergunningen.