Groen wil met ‘jongereninspraakfestival’ een stem geven aan alle Leuvense 16-18-jarigen

11 Augustus 2018

Groen wil met ‘jongereninspraakfestival’ een stem geven aan alle Leuvense 16-18-jarigen

Op 12 augustus is het de Internationale dag van de Jeugd. Tijdens deze dag vestigen de Verenigde Naties de aandacht op jongeren die wereldwijd een bijdrage leveren aan de samenleving. Groen Leuven grijpt deze dag aan om het belang van jongerenparticipatie in de verf te zetten. Lies Corneillie wil samen met de Leuvense scholen een tweejaarlijks ‘jongereninspraakfestival’ – een jongerencongres – in het leven roepen, waarbij alle jongeren 16 tot 18 jaar hun stem kunnen laten horen. Lies Corneillie (gemeenteraadslid en co-lijsttrekker): “Wij willen niet enkel beleid voor jongeren, maar ook door jongeren. Zij zijn expert in het jong zijn in Leuven. Bij alles wat voor hen van belang is, is het dus belangrijk om hun stem te horen. Die thema’s zijn trouwens stadsbreed. Zowel bij thema’s als jeugdwerk en ruimte voor jongeren, klimaat, mobiliteit of economie is een jongerenperspectief van belang. Met ons idee om jongeren van het 5de en 6de middelbaar om de 2 jaar samen te brengen in een groot congres, geven we hun allemaal de kans om een invloed te hebben op het beleid.  Zij kunnen het stadsbestuur inspireren met nieuwe ideeën en duidelijke adviezen geven. Het stadsbestuur kan de resultaten van het congres niet zomaar naast zich neerleggen. Ook van politici verwachten we dus een engagement om in gesprek te gaan met de jongeren en iets te doen met de uitspraken en nieuwe ideeën van het congres.” Groen wil dat de scholieren in het begin van het jaar zelf via een online platform de thema’s kiezen die voor hen belangrijk zijn. In die thema’s kunnen ze zich tijdens het jaar verder verdiepen. Leerkrachten en scholieren kunnen een beroep doen op experts en lespakketten om zich goed voor te bereiden. In de voorbereidende trajecten kunnen jongeren ook met andere werkvormen aan de slag: discussies, maquettes, inspratiefilms, slam poetry… Voor elk wat wils. Alle trajecten monden dan uit in hét jongerencongres, dat plaatsvindt op een schooldag. Dat moet de hoogdag zijn voor de stem van jongeren, waarop de finale adviezen en beslissingen vorm krijgen. En het congres is natuurlijk geen eindpunt: nadien komen er antwoorden vanuit het stadsbestuur, de gemeenteraad en andere organisaties. Ook voor jongeren zelf kan het een startpunt zijn om samen ideeën verder uit te werken. Sara Speelman (8ste plaats): “Wij zijn ervan overtuigd dat wij als jongeren een evenwaardige stem moeten hebben, zowel voor het beleid van vandaag als van de toekomst. Denk maar aan het klimaat. Wij zijn de generatie die de gevolgen zal dragen van de huidige keuzes. Ons een stem geven is dus noodzakelijk en logisch.” Warre Lodewijckx (40ste plaats) “Verschillende onderzoeken en bevragingen tonen aan dat jongeren meer willen leren over politiek, en dat ze zich niet altijd klaar voelen om mee te praten of te gaan stemmen. Dit congres kan daar verandering in brengen, zeker omdat het over onze eigen stad gaat, de stad die we elke dag beleven omdat we hier wonen, naar school gaan, onze hobby’s hebben en onze vrienden ontmoeten.” Lies Corneillie: “Het congres zien we als een langdurig traject - geen ééndagsvlieg - en als een samenwerking van verschillende partners.  We leggen linken met de eindtermen voor burgerschap en democratie, maar willen geen extra werk creëren voor leerkrachten. Leerkrachten die willen kunnen het congres mee uitwerken vanuit een stuurgroep, samen met jongeren zelf, leden van Kabinet J en organisaties als Globelink (organisator van scholierenparlement KRAS) of de Vlaamse Jeugdraad.” Lies Corneillie, Sara Speelman, Warre Lodewijckx   Achtergrondinfo Uit onderstaande onderzoeken blijkt dat jongeren vragende partij zijn voor politieke vorming en burgerschapseducatie Van lerensbelang: bevraging bij 17.000 scholieren in verband met eindtermen van VSK https://www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/upload/Scholierenrapport%20einddtermen%201%2C5MB.pdf advies Vlaamse jeugdraad  in 2014 voor Vlaamse verkiezingen: https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/burgerschapsvorming-op-school onderzoek van de Vlaamse overheid: http://eindtermen.vlaanderen.be/peilingen/secundair-onderwijs/peilingen/files/burgerzin/Brochure_Burgerzin.pdf Inspirerende initiatieven uit andere steden: Het klimaatcafé XL in Eeklo met 650 scholieren (2017)  https://pers.oost-vlaanderen.be/650-leerlingen-uit-eeklo-verzamelden-creatieve-ideeen-voor-het-klimaatactieplan-van-de-stad-tijdens-het-klimaatcafe-xl De jeugdraad van Gent organiseerde dit voorjaar Onze Eeuw voor 870 zesdejaars uit 16 Gent scholen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen https://onze-eeuw.weebly.com