Interessant praatcafé van Jong Groen! over armoede

19 Oktober 2010

Jong Groen! Leuven organiseerde op 18 oktober een praatcafé over Armoede. Voorzitter Thomas Van Oppens stelde samen met het talrijk opgekomen publiek de vragen aan vijf bevoorrechte sprekers. "2010 is het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en op 17 oktober was het Werelddag tegen Armoede. Armoede krijgt dit jaar dus extra aandacht. En het is nodig", vindt Thomas. "We vergeten het soms, maar ook in België is armoede voor veel mensen nog dagelijks een harde realiteit, ook voor heel wat jongeren. We wilden met Jong Groen! Leuven deze problematiek beter leren kennen, aangezien je een probleem pas kan aanpakken als je geluisterd hebt naar mensen die er van heel nabij mee betrokken zijn." Louis Debruyne is als OCMW-raadslid voor Groen! dagelijks bezig met het structureel aanpakken van kansarmoede: "In ons land moet 15% van de inwoners de maand door met een inkomen dat onder de Europese armoededrempel ligt. Met minder dan 899 EUR wil dat zeggen. Dat zijn 1,5 miljoen mensen die het moeilijk hebben om een menswaardig leven te leiden. Hoe kan het ook anders als je weet dat een leefloon voor een alleenstaande slechts 740 EUR per maand bedraagt in België. Geen wonder dus dat de kloof tussen rijk en arm blijft toenemen. Die minimum uitkeringen moeten opgetrokken worden tot boven het risiconiveau." Johan Van Eetvelde, voorzitter van Poverello in België, wijst op het belang van een warme samenleving en sociale integratie van kansarmen in onze maatschappij: "Poverello probeert in de eerste plaats een warme thuis te zijn waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Armen hebben geen masker meer op. Dat is stuk door de vele tegenslagen. Zij zijn autenthiek en onze vrijwilligers kunnen veel leren van hen leren."

Danny Horemans is voor Welzijnszorg een gediplomeerd ervaringsdeskundige en probeert met zijn 'tandempartner' Cindy Put de brug te maken tussen het sociale welzijnswerk en de doelgroep: "We geven opleidingen aan armoedeorganisaties, want zij hebben niet altijd een goed zicht op wat armoede eigenlijk is en hoe ze ermee moeten omgaan. Ervaringsdeskundigen zijn goed geplaatst om dat inzicht te geven."

Dries Wiercx probeert met Buurtwerk 't Lampeke in Leuven aan armoedebestrijding te doen in en rond de Ridderbuurt via een geïntegreerde aanpak rond de thema's onderwijs, wonen, gezondheid en cultuurparticipatie: "Kansarmoede kan je vergelijken met een cirkel waar alle levensdomeinen een invloed hebben op elkaar. Enkel als je alle tereinen tegelijk probeert aan te pakken kan je de visieuze cirkel die armoede vaak is doorbreken." Raf Loyens

Foto's kun je hier vinden