Hunter Games als brug tussen studenten en politie

11 Mei 2023

Hunter Games als brug tussen studenten en politie

"Als stad steunen we een dergelijk verbindende activiteit ten volle. We hopen dat dit initiatief bijdraagt aan een goede verstandhouding tussen de politie en onze studenten." - Thomas Van Oppens

Op donderdag 11 mei 2023 organiseren de studenteninspecteurs van de Leuvense Politie in samenwerking met studentenkoepel LOKO en het Provinciedomein Kessel-Lo de eerste editie van 'The Hunter Games', een verbindingsactiviteit tussen politie en studenten. De studenteninspecteurs willen zo enerzijds hun werking bekender maken bij studenten en anderzijds het academiejaar op een leuke manier afsluiten.

Eén van de belangrijkste taken van de studenteninspecteurs is een aanspreekpunt zijn; studenten kunnen met al hun vragen bij hen terecht. Hiervoor hebben de studentenflikken bijvoorbeeld accounts op sociale media (Facebook en Instagram) en zijn ze aanwezig op de grotere studentenevenementen, zoals de 24 urenloop en de kiesweken.

De studenteninspecteurs krijgen regelmatig de vraag om deel te nemen aan activiteiten, maar vanuit de ondersteunende en controlerende rol van de politie is dit meestal niet mogelijk. Met The Hunter Games willen de politie en LOKO tegemoet komen aan deze vraag en het academiejaar met een uniek event afsluiten. "We kijken enorm uit naar het evenement. We hopen dat door elkaar op een leuke manier beter te leren kennen, de studenten de stap naar de politie nog gemakkelijker maken als ze vragen of problemen hebben." vertelt studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe.  

The Hunter Games

The Hunter Games is een studentenkampioenschap verstoppertje, met bijkomende spelelementen. Elke deelnemende studentenkring vaardigt enkele deelnemers af die zich 's nachts in een afgebakend deel van het Provinciedomein in Kessel-Lo mogen verstoppen. De studenteninspecteurs en enkele collega's gaan hen vervolgens zoeken. Iedereen die door de politie gezien wordt, ligt uit het spel. Tijdens het spel kunnen deelnemers in-game-currency verdienen door opdrachten uit te voeren. Het spel eindigt wanneer er nog maar één deelnemer overblijft, of wanneer de voorziene tijd op is. In het laatste geval wint de speler met het meeste 'geld' Studentenkringen van alle Leuvense onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs zijn welkom.

"Het Provinciedomein is een gedroomde locatie om de Hunter Games te spelen. We zijn de provincie Vlaams-Brabant dan ook dankbaar dat ze een deel van het domein ter beschikking stelt." laat studenteninspecteur Frederick Jans weten. Al jarenlang werken de provincie en de politie samen in het kader van verkeerseducatie: per jaar volgen er meer dan 7.000 kinderen een les met praktijkervaring in het verkeerspark op het domein. Nu is het eens aan de studenten om te genieten van een domein-by-night, ongetwijfeld een speciale ervaring.

"Als stad steunen we een dergelijk verbindende activiteit ten volle", reageert schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. "We hopen dat dit initiatief bijdraagt aan een goede verstandhouding tussen de politie en onze studenten."

Het evenement gaat van start om 21u, en is uiterlijk om 2u afgelopen. Het startschot van het spel is voorzien om 22:30 uur en zal gegeven worden door de Leuvense schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. Alle deelnemers zien erop toe dat het Provinciedomein netjes achtergelaten wordt en het domein zal gedurende de hele activiteit afgesloten zijn. Er wordt nauwlettend op toegezien door de politie en door stewards van LOKO en de kringen dat er geen overlast veroorzaakt wordt voor de omwonenden.

De winnende studentenkring mag de wisselbeker in ontvangst nemen, en uiteraard ook de roem die hiermee gepaard gaat.