Hergebruik bouwmaterialen bij (her)aanleg van straten en pleinen

31 Oktober 2017

Bij de (her)aanleg van straten of pleinen kiest men vaak voor nieuwe materialen, terwijl je ook bestaande materialen kunt hergebruiken. Dat principe wil Groen inschrijven in de aanbesteding. Een circulaire stad is een stad die kostbare grondstoffen in de stad houdt en materialen hergebruikt. Circulair betekent dat je de kringlopen sluit, in plaats van het lineaire systeem waarbij materialen naar de stad komen en na gebruik weer als afval verdwijnen uit de stad. De toekomst is circulair, daar is Groen sterk van overtuigd. Als stad kunnen we een eerste stap zetten door bijvoorbeeld de circulaire aanbesteding voor (her)aanleg van pleinen. Een aannemingscontract voor de (her)aanleg van een weg zou behalve de aannemingswerken ook een onderhoudsformule moeten bevatten. Op die manier verplicht je de aannemer om een degelijke werf af te leveren, waar zo min mogelijk kosten aan verbonden zijn op termijn.

Onze visie rond circulair aanbesteden, specifiek voor wegeniswerken en de aanleg van pleinen stoelt op 4 pijlers:

  1. Maximaal hergebruik van bestaande afvalmaterialen
  2. Alle gebruikte materialen worden vervolgens als een service opgevolgd: bv. niet alleen de aanleg van de weg, maar ook het onderhoud wordt aanbesteed.
  3. De heraanleg krijgt een grondstoffenpaspoort, zodat we perfect weten welke materialen er gebruikt zijn en in welke hoeveelheden.
  4. Deze vorm van aanbesteden verloopt participatief met de buurt, school, aannemers en opdrachtgevers.

 

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Je kunt de principes van een circulaire economie op heel wat terreinen toepassen. Als het gaat over bouw- en constructiematerialen is er nog heel wat te doen. Er zijn al wat initiatieven van overheid en bedrijven, maar voor ons moet het sneller gaan, wij zien voor Leuven een rol weggelegd als pilootstad voor circulaire toepassingen. Een interessant voorbeeld zijn de materialen waarmee we straten en pleinen aanleggen of opnieuw aanleggen. Is het nog verantwoord om de aanwezige materialen allemaal weg te halen en te vervangen door nieuwe? Daarnaast is de toestand van sommige Leuvense wegen een oud zeer, door met de aannemers die het aanleggen ook een onderhoudscontract te sluiten zijn ze gemotiveerd om kwalitatieve wegen aan te leggen. We willen hierover graag een discussie voeren in de commissie openbare werken om zo te komen tot een systeem van circulair aanbesteden."

Wouter Florizoone (lid partijbestuur, 7de plaats lijst): "Er zijn al organisaties en bedrijven die bouwmaterialen binnen de stad houden en hergebruiken. Het Brusselse collectief Rotor is zo'n voorbeeld. Hun spin-off  Rotor Deconstruction werkte mee aan de heraanleg van het marktplein in Sint-Gillis, te Brussel. Ze verzaagden oude tegels en legden ze op een andere manier, waardoor het plein beter in staat is om het gewicht van de vrachtwagens te dragen. BC Architects werkt aan een coöperatieve voor (bouw)materialen om grondoverschot nuttig in te zetten in bouwprojecten, met een maximale kwaliteit en een minimale logistieke kost. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om op stadsniveau bestaande materialen een nieuwe bestemming te geven. Dat principe willen we inschrijven in de regels van de openbare aanbesteding. Doen we dat systematisch, dan kan er ook op Leuvens niveau een actief circuit ontstaan van hergebruik van materialen. Het geeft trouwens interessante economische perspectieven en je kan er steun voor krijgen van de hogere overheid via oa. Vlaanderen Circulair. Waarop wachten we nog?"

Thomas Van Oppens en Wouter Florizoone

 

Andere voorbeelden :