Leuvense regio bundelt krachten voor grote telling van dak- en thuisloze personen

10 Oktober 2023

Leuvense regio bundelt krachten voor grote telling van dak- en thuisloze personen

"Dak- en thuisloosheid stopt niet aan de stadsgrenzen, daarom slaan we de handen in elkaar met onze buurgemeenten." - Lies Corneillie

Na een eerste telling van het aantal dak- en thuisloze mensen op haar grondgebied in 2020, organiseert stad Leuven drie jaar later een nieuwe telling. Dit keer in samenwerking met de bredere regio, om zo nog beter de omvang van de problematiek en de nood aan oplossingen te kunnen inschatten. Op 20 oktober 2023 tellen organisaties die betrokken zijn bij mensen die dak- of thuisloos zijn in Leuven, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Herent, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee en Rotselaar onder begeleiding van KU Leuven hoeveel mensen zonder stabiele woonst er bij hen gekend zijn. Dat maken de verschillende gemeenten vandaag op Werelddaklozendag bekend.

In 2020 nam Leuven als eerste Vlaamse stad het initiatief om het aantal dak- en thuisloze personen op haar grondgebied te tellen en een aantal gegevens van deze mensen in kaart te brengen. Precies één jaar na de telling lanceerde de stad samen met een breed netwerk van partners haar actieplan dak- en thuisloosheid. Een van de punten daarin is om driejaarlijks een nieuwe telling te organiseren om zo de vinger aan de pols van de problematiek te houden en met nieuwe uitdagingen of veranderende noden rekening te kunnen houden.

Problematiek stopt niet aan de stadsgrenzen

Omdat dak- en thuisloosheid niet stopt aan de stadsgrenzen, nam stad Leuven voor de nieuwe telling contact op met verschillende buurgemeenten. Op die manier wordt het telgebied uitgebreid en kan de omvang van de problematiek en de impact van een centrumstad als Leuven beter in kaart gebracht worden. Er worden daarbij geen financiële inspanningen gevraagd van de buurgemeenten, wel de praktische medewerking van de verschillende sociale organisaties. In deze groep is de klassieke hulpverlening vertegenwoordigd via de verschillende OCMW’s en CAW Oost-Brabant, maar ook heel wat andere diensten, waaronder bijvoorbeeld Kind en Gezin, politie en de wijkgezondheidscentra, werken mee aan de telling. Zij kunnen rekenen op begeleiding van de KU Leuven zodat de telling op een wetenschappelijk onderbouwde en uniforme wijze gebeurt.

De teldag zal plaatsvinden op 20 oktober 2023. Iedereen die zich in een precaire woonsituatie bevindt, wordt geteld. Dat gaat van personen die leven in de openbare ruimte ('op straat') over personen die op korte termijn een instelling zullen verlaten en nog geen stabiele woonoplossing hebben tot mensen die tijdelijk inwonen bij familie of vrienden wegens gebrek aan eigen huisvesting. Op de teldag zullen alle deelnemende organisaties de personen die ze kennen screenen op basis van hun woonsituatie en link met de regio. De hulpverlener of medewerker zal voor of samen met de dak- of thuisloze persoon een korte vragenlijst invullen voor wat extra informatie over hun situatie, zoals leeftijd, inkomen, aantal kinderen, gezondheid …

Nog gerichter beleid voeren

Dankzij het gedeelde engagement en de inzet van al deze gemeenten zal het mogelijk worden om nog veel gerichter een preventief en curatief beleid te voeren rond dak- en thuisloosheid in de regio. Omdat betrouwbare data de basis vormen voor een effectief beleid zullen de stad en buurgemeenten samen met alle partners op het terrein zo de strijd tegen dak- en thuisloosheid naar een hoger niveau tillen.

De telling zal immers een gedetailleerd inzicht in de groep dak- en thuisloze personen binnen de eigen gemeente bieden. Door ook een aantal kenmerken te bevragen, krijgen de gemeenten beter zicht op deze groep en kunnen ze gerichter, preventief en curatief beleid voeren om dak- of thuisloosheid ten gronde aan te pakken.

De bredere aanpak laat ook toe te onderzoeken wat de impact is van een centrumstad als Leuven op de problematiek in de omliggende gebieden. Zorgt de aantrekkingskracht van een stad voor minder thuislozen in de gemeenten of net voor een hoger aantal ten opzichte van meer landelijke gebieden?

Tot slot kan de samenwerking met de regio ook een aanleiding zijn om in de toekomst de problematiek over de gemeentegrenzen heen aan te pakken. Dak- en thuisloosheid stopt immers niet aan de gemeentegrenzen en mensen verplaatsen zich in hun zoektocht naar oplossingen. Ook elders in Vlaanderen werken verschillende gemeenten samen om uithuiszettingen te voorkomen of doorgangswoningen aan te bieden.

De stad kan voor deze telling rekenen op de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.