Groene spaarkaart voor eco-shoppen

05 September 2012

De Leuvense winkeliers kunnen een belangrijke rol spelen in het project Leuven klimaatneutraal 2030. Heel wat burgers willen graag duurzaam shoppen, maar worden daarin nog niet voldoende ondersteund. Een groene spaarkaart kan hen op weg helpen. Leuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030, en dat is een goede zaak. Het is ook een erg ambitieus doel, en om dat te halen zullen alle maatschappelijke groepen hun rol moeten kunnen spelen. Groen is ervan overtuigd dat ook de Leuvense winkeliers in dit project een stuwende rol kunnen spelen. Een duurzaam koopgedrag kan in het algemeen bijdragen aan een beter milieu en rechtvaardige Noord-Zuidrelaties. En zo kan het ook het kader versterken waarin Leuven klimaatneutraal kan lukken. Fatiha Dahmani: "Er zijn nu al heel wat winkels die zich uitdrukkelijk als duurzaam profileren, wat bewijst dat er heel wat burgers op zoek zijn naar duurzame en klimaatneutrale producten. Maar dat moeten er nog heel wat meer kunnen worden. Tegelijk meer burgers en meer winkeliers overtuigen dat een klimaatneutraal Leuven vooral extra mogelijkheden biedt kan daarvoor zorgen. Dat zal echter alleen lukken als het stadsbestuur er ook uitdrukkelijk voor kiest om de winkeliers actief in dit project te betrekken. Er zijn al goede dingen gebeurd binnen het Netwerk Duurzaam Leuven, maar we zullen meer nodig hebben."

Groen is in dat verband voorstander van het uitwerken van een 'groene spaarkaart'. Voor een duurzame aankoop kun je dan speciale punten krijgen, die worden opgenomen op een speciale elektronische spaarkaart. Met die punten kun je dan weer andere groene producten of diensten krijgen. Het systeem bestaat al in een aantal Limburgse gemeenten, en heeft als naam e-portemonnee.

Fatiha Dahmani: "De e-portemonnee kan een sleutelrol spelen in een stevig uitgebouwd actieplan voor eco-shoppen. We stellen voor dat het stadsbestuur in overleg met de organisaties van de Leuvense winkeliers zo'n actieplan opstelt. We kunnen daarbij zeker leren van de ervaringen uit Limburg. Daar bekijkt men nu of men het systeem kan uitbouwen tot een heuse complementaire munt. Dat is nog een stap verder, die zeker ook interessante perspectieven geeft."

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid en lijsttrekster

 

De e-portemonnee: www.bondbeterleefmilieu.be/milieuopdekaart