Groen!e pluim voor de Ecoploeg van Leren Ondernemen

19 April 2007

Uitreiking Groene Pluim 2007 Heel veel mensen en organisaties in Leuven werken op hun manier aan een ecologische en leefbare stad. Groen! wil deze mensen graag in de bloemetjes zetten en reikt daarom jaarlijks een Groen!e Pluim uit aan een bijzonder groen initiatief in deze stad. De Groen!e Pluim 2007 gaat naar de Ecoploeg van Leren Ondernemen. Leren Ondernemen wil mensen in kansarmoede helpen energie te besparen op een voor hen haalbare wijze. Vaak worden kansarmen geconfronteerd met financiële, technische en kennisdrempels als het erop aankomt hun energieverbruik onder de loep te nemen. Daarom biedt de Ecoploeg een gratis energiescan aan. Tijdens deze energiescan geeft de ploeg advies om tegen een zo gering mogelijke investering een zo groot mogelijke energiebesparing te realiseren. Daarnaast biedt de Ecoploeg praktische hulp bij het installeren van energiebesparende materialen, zoals spaarlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Ook de kennisdrempel wordt aangepakt door een toegankelijke uitleg over de energiemarkt en talrijke besparingstips en weetjes. De klant krijgt dus een gratis energiescan op maat die hem/haar heel wat sterker maakt inzake energie, mét een serieuze besparing in de portemonnaie én met oog voor het milieu. Bovendien stelt de buurtdienst zelf vier mensen in armoede te werk. De buurtdienst combineert dus welzijn, werk én milieu in één boeiende werking. Riet Vanlaer, OCMW-raadslid voor Groen!: "Het bijzondere aan de Ecoploeg is dat zij een publiek bereiken dat vaak uitgesloten blijft in het milieudebat, maar voor wie inspanningen op het vlak van ecologie nog het meest renderen in een directe verbetering van de levenskwaliteit én een besparing in de energie-uitgaven. Deze mensen verdienen dan ook zeker een steuntje in de rug." Momenteel werkt Leren Ondernemen voor dit project samen met de provincie Vlaams-Brabant en Ecolife en wordt het project ondersteund met federale subsidies voor sociale economie. Groen! is van mening dat ook de stad Leuven en het OCMW in dit project moeten instappen en er mee voor moeten zorgen dat elk kansarm gezin in Leuven een bezoek krijgt van de Ecoploeg. En Groen! wil nóg een stapje verder gaan. Als uit de energiescan blijkt dat duurdere investeringen nodig zijn, zoals de vervanging van de dure en milieuonvriendelijke elektrische verwarming, de vervanging van een oude verwarmingsketel, het isoleren van het dak, enz., moet de Stad en het OCMW optreden als derdepartijfinancierder. Dit betekent dat zij via een renteloze lening de energie-investering mogelijk maakt, wat bijzonder interessant is voor huurders. De lening wordt terugbetaald a rato van het bespaarde energieverbruik.