Groen wil van Wijgmaal een aangenaam dorp maken om in te leven

12 September 2018

Groen wil van Wijgmaal een aangenaam dorp maken om in te leven

Groen stelt voor dat de stad het bosterrein van de vroegere schietstand in Wijgmaal aankoopt en omvormt tot een wandel-, speel- en geboortebos. Met zo’n bos komt er dan een interessante groene openbare ruimte bij. Daarnaast hebben de groene kandidaten nog heel wat andere ideeën om samen met de inwoners van Wijgmaal een dorp te maken waar het aangenaam is om te leven. Een speel- en wandelbos Om het speel- en wandelbos te realiseren, denken we aan het bosterrein van de voormalige schietstand. Het terrein ligt tussen het Remy Alloingpad en Wijgmaalbroek, dichtbij het dorpscentrum, achter de terreinen van de Chiro en naast het nieuwe WZC Wijgmaalbroek. Op dit moment is het een privéterrein. De grond van het terrein is sterk vervuild doordat het vroeger werd gebruikt als stortplaats. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid, 43ste plaats op de lijst): “Na aankoop en sanering kan de stad het bos inrichten als een avontuurlijk speelbos. Met een poortje aan de achterzijde van het terrein van de Chirolokalen kunnen de Chiroleden gemakkelijk en veilig het speelbos bereiken. Het kan een leuke en avontuurlijke uitbreiding zijn van hun gebruikelijke speelterrein. Ook de kinderen van de twee basisscholen in Wijgmaal kunnen er gebruik van maken.” Enkele dagen geleden rooide de huidige eigenaar een groot aantal sparren in het bos. De eigenaar kreeg hiervoor een kapvergunning van het Agentschap Natuur en Bos en van de stad Leuven omwille van het acute gevaar van de bomen voor de gebruikers van het fiets- en wandelpad naast het bos. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid en lijstduwster): “De eigenaar is volgens de afgeleverde kapvergunning verplicht om binnen het jaar nieuwe bomen te planten in de plaats van de gekapte bomen. Het zou leuk zijn om er een geboortebos van te maken, waar de ouders van pasgeboren kindjes een nieuwe boom kunnen planten.” Erik Daems (23ste plaats): “Voor de oudere inwoners en de bewoners van het WZC willen we in het bos een rolstoeltoegankelijk wandelpad voorzien, met ook voldoende zitbanken. Op die manier krijgen ze er de mogelijkheid om te wandelen en elkaar te ontmoeten voor een babbeltje. Verder willen we hier een afgebakende hondenloopzone inrichten. Bij de hondenbezitters is daar vraag naar. Voor de buurtbewoners denken we ten slotte aan een picknicktafel en een openbare barbecue.” Kris Demeter (42ste plaats): “We stellen voor dat kinderen, ouderen, hondenbezitters en buurtbewoners zelf – via een participatief traject – mee de invulling  van het bos kunnen ontwerpen. Op die manier sluit de inrichting ervan het best aan bij de noden van de verschillende toekomstige gebruikers.”   Nog enkele andere voorstellen voor een aangenaam Wijgmaal: Zone 30, een dienstencentrum en een groen stationsplein Groen organiseerde de voorbije jaren regelmatig inspraakavonden in Wijgmaal. Tijdens die avonden gingen de groene kandidaten in gesprek met de inwoners over hun noden en verwachtingen. Ze hebben al heel wat kunnen realiseren, maar in de toekomst willen ze samen met de inwoners verder blijven werken aan de aandachtspunten die in de gesprekken naar boven kwamen. Erik Daems: “We denken we in de eerste plaats aan verkeersveiligheid. Een doordacht circulatieplan om doorgaand verkeer af te leiden en de invoering van zone 30 in de dorpskern staat voor velen bovenaan het verlanglijstje. Daar moeten we dus werk van maken. Daarnaast willen we ijveren voor voetpaden die vlot bruikbaar zijn voor mensen met buggy’s, rollators en rolstoelen in een wandellus vanuit het woonzorgcentrum. Als secretaris van de Fietsersbond ijver ik samen met vele anderen voor extra fietspaden, zoals een verbindingsfietspad naar Wilsele-Putkapel.” Kris Demeter: “Aangenaam leven moet mogelijk zijn voor alle inwoners, ook voor mensen die het moeilijk hebben. Wijgmaal heeft bijvoorbeeld nog geen wijk- of dienstencentrum waar iedereen met zijn of haar sociale noden terecht kan. In heel Leuven en dus ook in Wijgmaal is er een grote nood aan betaalbare woningen. Daarom willen we een groot percentage betaalbare woningen en voldoende sociale voorzieningen in de geplande nieuwe woonwijk aan de Wakkerzeelsebaan/Baron Descampslaan.” Hilde Van Wichelen: “Aangenaam leven houdt voor ons ook in dat er voldoende mogelijkheid is elkaar te ontmoeten en tot verbinding te komen. Daarom juichen we de toekomstige renovatie van het stationsgebouw toe, waarin ook plaats is voor gemeenschapsruimte en een koffie/lunchbar. Een duidelijke inrichting en groene heraanleg van het stationsplein en van het kerkplein zijn nodig om er aangename ontmoetingsplekken van te maken. Daarnaast willen we ook extra gemeenschapsruimte in de toekomstige renovatie van het Ymeria-complex en de mogelijkheid voor de wereldwinkel er haar winkelruimte te vestigen.” Als laatste aspect van aangenaam wonen denkt Groen aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Hilde Van Wichelen: “We willen de impact van het lawaai van de vele vliegtuigen boven Wijgmaal verminderen. Daarom blijven we ijveren bij de federale overheid voor een eerlijke spreiding van de vliegroutes en voor het weghalen van de vliegroute Leuven Rechtdoor. We willen het dorp nog groener maken door werk te maken van de uitbouw van de natuurgebieden zoals de Dijlemeander en de uitbouw van een speel-, wandel- en geboortebos.”   Hilde Van Wichelen, Fatiha Dahmani, Erik Daems en Kris Demeter