Groen! wil teruggevonden fietsen op de website

17 Mei 2006

Heel wat bewoners van Leuven raken jaarlijks hun fiets kwijt. Bewoners moeten niet alleen een aangifte doen, ze dienen vaak nog gedurende onbepaalde tijd en regelmatig terug te komen bij de politie om na te gaan of de fiets werd teruggevonden. Wanneer de bewoner zich aanmeldt moet hij/zij zelf of de politieagent van dienst tussen een onoverzichtelijke hoeveelheid fietsen op zoek gaan naar de bedoelde fiets, zonder te weten of die daadwerkelijk aanwezig is. Dat moet beter kunnen. Gemeenteraadslid Marleen Demuynck stelt het volgende voor: "Een inventaris met foto's en relevante gegevens op het internet zou een grote tijdsbesparing meebrengen, zowel voor de eigenaar van de fiets als voor de politie. De gedupeerde inwoner kan thuis de website raadplegen. De agent van dienst kan aan de balie rechtstreeks de inventaris raadplegen wanneer een inwoner zich aanmeldt. Bovendien zou het de eigenaars aansporen om effectief aangifte te doen van de verdwijning van hun fiets." Dit systeem bestaat al in andere gemeenten, en werkt zeer goed. Groen! heeft daarom dit voorstel laten agenderen op de aanstaande gemeenteraad.

Marleen Demuynck: "Wij hopen dat ons voorstel de steun krijgt van de andere partijen. In de hoop dat meer inwoners op deze wijze hun fiets terugvinden, willen wij aan het stadsbestuur voorstellen om samen met de fietsherstelwerkplaatsen en het kringloopcentrum een werkwijze te ontwikkelen waarbij teruggevonden of -gebrachte fietsen systematisch een plekje krijgen op de website van Leuven."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter