Groen wil praktijktests tegen discriminatie op de huurmarkt

24 November 2016

Groen wil praktijktests tegen discriminatie op de huurmarkt

"We kennen allemaal wel voorbeelden van mensen uit onze omgeving die het slachtoffer zijn van discriminatie of uitsluiting. Een stad als Leuven mag zich hier niet bij neerleggen en moet actief discriminatie aanpakken." - Lies Corneillie en Eva Platteau

Discriminatie op de huurmarkt is een harde realiteit. Praktijktests kunnen vaststellen of mensen met kenmerken zoals een donkere huidskleur of een fysieke beperking, vaker een 'nee' krijgen als kandidaat-huurder. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Een betaalbare huurwoning vinden is sowieso al moeilijk in Leuven, laat staan als je een fysieke beperking hebt, alleenstaande ouder bent, een donkere huidskleur of een laag inkomen hebt. We kennen allemaal wel voorbeelden van mensen uit onze omgeving die het slachtoffer zijn van discriminatie of uitsluiting. Een stad als Leuven mag zich hier niet bij neerleggen en moet actief discriminatie aanpakken." Eva Platteau (gemeenteraadslid): "Na mijn scheiding heb ik als alleenstaande mama zelf ondervonden wat sociale uitsluiting kan betekenen. Verschillende huiseigenaars lieten duidelijk verstaan dat ze een vrouw met een kind niet geschikt vonden als huurster. Ik ben blank en heb een goed inkomen, en dat hielp om relatief snel een appartement te vinden bij een zeer goede huisbaas. Maar ik kan me de frustratie goed inbeelden van mensen die discriminatie ervaren in hun zoektocht naar een plek om te wonen."

Groen stelt daarom voor om praktijktests in te voeren. Zo'n test kan inhouden dat een verhuurder wordt gecontacteerd met twee fictieve namen: een met een vreemde naam en een met een naam die Vlaams klinkt. De stad kan dit organiseren in samenwerking met UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum) en een externe onderzoeker zoals de universiteit. Eerder onderzoek van UGent toont aan dat praktijktests een effectief middel zijn in de strijd tegen discriminatie. Na de eerste ronde van praktijktests was er een significante daling van discriminatie op basis van etnische afkomst in Gent van 26% naar 10%. Dat is een daling van maar liefst 60%.

Eva Platteau: "Het onderzoek van UGent biedt een handige methodologie, en geeft ook een aantal praktische beleidsaanbevelingen, ook rond het stimuleren van overleg en bemiddeling, wat ook heel belangrijk is. Unia heeft ook heel wat expertise in huis. We vragen dus zeker niet van de stad Leuven om het warm water opnieuw uit te vinden, maar wel om aan de slag te gaan met de kennis die reeds beschikbaar is."

Lies Corneillie: "Om discriminatie aan te pakken heb je een beleid nodig van informatie en sensibilisering enerzijds, en controle en handhaving anderzijds.  Praktijktests zijn voor ons een cruciaal onderdeel van een krachtdadig beleid. De stad Gent neemt het voortouw en bewijst dus dat het kan en werkt. Waar wacht het stadsbestuur van Leuven nog op?"

 

Lies Corneillie en Eva Platteau