Groen wil offensief fietsbeleid

16 September 2012

Op zaterdag 15 september voerde Groen actie voor een offensief fietsbeleid in Leuven. Het huidig stadsbestuur zegt wel van Leuven 'op termijn' een fietsstad te willen maken, maar durft er niet voluit voor kiezen. Groen heeft een tienpuntenplan voor een fietsbeleid waar Leuven nu behoefte aan heeft. Voor haar actie koos Groen de Sluisstraat als locatie. Die straat zou je misschien wel kunnen omschrijven als 'de slechtst befietsbare straat' van heel Leuven. Toon Toelen: "Het gaat ons niet om deze straat op zich. De straat ligt er al heel veel jaren zo slecht bij, en in die zin kan ze een symbool zijn voor het Leuvens fietsbeleid. Onlangs kondigde het stadsbestuur aan dat men van Leuven een fietsstad wil maken. Dat zou dan wel 'op termijn' gebeuren. En om dat alles mogelijk te maken wordt nu 'een werkgroep' opgericht, en zal er een aparte pagina op de website van de stad komen. Elk initiatief is natuurlijk goed, maar dit is lachwekkend. Zo vragen wij al heel veel jaren om een fietsambtenaar aan te stellen, en die vraag werd telkens opnieuw onmiddellijk geweigerd, met als motto 'wat moet die mens doen een hele dag?'. Die botte reactie illustreert hoeveel men werkelijk over heeft voor een echt fietsbeleid."

Bij de actie stelde Groen een tienpuntenplan voor voor een offensief fietsbeleid. Een volgend stadsbestuur, liefst met Groen erbij, kan hiermee aan de slag om eindelijk van Leuven de fietsstad te maken die ze kan zijn.

Erik Daems: "Het mobiliteitsbeleid in Leuven is nog te veel en/en. Maar dat is op termijn niet vol te houden. Als je als stad echt een klimaatneutrale fietsstad wil worden, dan kun je niet doorgaan met het aantrekken van auto's door het bouwen van nieuwe parkings. We zullen dus moeten kiezen. Als je weet dat we de auto nog vooral gebruiken voor korte afstanden, dan zie je meteen dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De fiets is in veel opzichten het meest efficiënte en tegelijk ook nog eens het meest gezonde en meest duurzame vervoermiddel voor verplaatsingen binnen het stedelijk gebied. Maar we zullen mensen enkel kunnen overtuigen tot meer fietsgebruik als het beleid ook ondubbelzinnig durft kiezen voor de fiets. Groen heeft die keuze al gemaakt, nu de anderen nog."

Toon Toelen (provincieraadslid en 2de plaats) en Erik Daems (20ste plaats)

BIJLAGEN:
pm_10_punten_voor_een_groen_fietsbeleid.pdf