Groen! wil minder zwaar verkeer in de stad via ‘stadsboxen’

19 Mei 2006

Binnen het stedelijk gebied rijden dagelijks heel wat relatief grote vrachtwagens om tijdig goederen te kunnen leveren aan diverse winkels. Dat zorgt voor toenemende problemen, in alle steden. Files op de snelwegen, beperkingen inzake uren dat er geleverd mag worden, maar ook meer onveiligheid en luchtvervuiling. Terwijl bewoners last hebben van de grote vrachtwagens, hebben chauffeurs die goederen moeten leveren of winkeliers die ze moeten ontvangen regelmatig problemen om alles op tijd ter plekke te krijgen. Alle betrokkenen voelen dat er nood is aan een meer rationele en duurzame oplossing. Als achtste voorstel in haar reeks 'beelden van een groene stad' stelt Groen! daarom het idee van de stadsboxen als toekomstspoor voor. Raadslid Fatiha Dahmani licht toe: "We zijn voorstander van een systeem waardoor goederen aan de rand van de stad op kleinere vrachtwagens kunnen worden overgeladen. Die kunnen dan efficiënter en met minder overlast en milieuvervuiling de goederen via kleinere vrachtwagens tot bij de klanten brengen. Het project 'stadsboxen' dat in Nederland wordt ontwikkeld, biedt goede perspectieven. Wij vragen dat Leuven dit debat ook in ons land aanzwengelt en werk maakt van een onderzoeks- en proefproject voor de introductie van stadsboxen." Het principe van de stadsbox is simpel. Goederen worden verpakt in kleine containers. Buiten de steden zouden er op speciaal daarvoor omgebouwde vrachtwagens zes van die boxen kunnen worden geladen. Aan de rand van de stad kunnen die boxen via een handig systeem worden overgeladen op kleine vrachtwagens met een of twee boxen.

Fatiha Dahmani: "Dit voorstel klinkt nu misschien nog als toekomstmuziek, maar binnen een jaar of tien zal het heel gewoon zijn. We mogen in ons land deze boot niet missen en moeten daarom nu beginnen met de ontwikkeling van dit soort ideeën. We vragen dat Leuven de trekker wordt en een structuur opzet (met de Vlaamse overheid, de EU, de universiteit en de bedrijven) om het idee van een stadsbox ook hier verder uit te werken en in praktijk om te zetten." De stadsbox heeft heel wat voordelen. De binnenstad blijft bereikbaar. Er is minder geluids- en stankoverlast. Winkels kunnen gemakkelijker bevoorraad worden. Er is minder vrachtwagenverkeer tijdens de spits. Het goederenvervoer in het algemeen verloopt zo ook efficiënter.

Fatiha Dahmani: "De groene voordelen van dit systeem zijn duidelijk. Als argument tegen een verder autoluw maken van de stad wordt vaak aangehaald dat de bevoorrading van winkels in het gedrang zou komen. Met dit systeem kunnen we én verder gaan met het autoluw maken van de stad én ook de winkels behouden in het stedelijk gebied. Op termijn kan trouwens via dit systeem het aantal voertuigkilometers in binnensteden en daarmee ook de emissies aan fijn stof en NOx met 30-40% naar beneden. Niets dan voordelen dus."

(het volledig voorstel kun je hier vinden)

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter