Groen wil Leuvens actieplan voor fuifzalen

23 November 2013

Groen vraagt dat Leuven, in antwoord op een recent Vlaams onderzoek, dringend werk maakt van een integraal fuifbeleid. Zo zouden er in Leuven een fuifonderzoek, een zaleninventaris en een actieplan moeten komen. Fuiven is voor jongeren als het buiten spelen voor kinderen: van onschatbare sociale waarde. En dus is het ook noodzakelijk dat de stad hierin een belangrijke rol opneemt als het een jeugdvriendelijke stad wil zijn. Leuven heeft nood aan kleine, middelgrote en grote zalen, veilig en goed geïsoleerd, verspreid over het hele Leuvense grondgebied. Een goed fuifbeleid komt niet enkel de Leuvense jongeren, studenten en hun verenigingen ten goede, maar zal ook de frustraties van Leuvenaars over zogenaamde overlast verminderen. De Ambrassade, hét kenniscentrum over jeugdbeleid, onderzocht het fuifbeleid in Vlaanderen. 96% van de jongeren gaat wel eens naar een fuif. Fuiven is een van de meest favoriete uitgaansvormen, naast feestjes met de jeugdvereniging, bij vrienden thuis, concerten en festivals. Fuiven is belangrijk voor jongeren, het is hun manier om vrienden te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen, zich te amuseren. Ook het belang van fuiven voor jeugdverenigingen is erg groot. Tegelijk vrezen jongeren dat door allerhande regelgeving er in de toekomst minder fuiven zullen zijn.

Ook in Leuven is fuifbeleid en vooral infrastructuur een oud zeer. De voorbije jaren zijn er heel wat fuifzalen verdwenen in Leuven en bij de bestaande zalen is er nood aan renovatie.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Groen stelt tijdens de gemeenteraad van 25 november voor dat de stad het fuifonderzoek van De Ambrassade herhaalt in Leuven en ook een zaleninventaris maakt. Vanuit die inventaris moet de stad een actieplan opmaken om bestaande zalen te renoveren in samenwerking met de eigenaars, waar nodig nieuwbouw te plannen of bestaande locaties in te vullen als fuifzaal. Het onderzoek zal ook voldoende materiaal aanleveren om een integraal fuifbeleid met oog voor veiligheid, ondersteuning, reglementering uit te bouwen. Groen rekent op constructieve en concrete antwoorden vanuit het stadsbestuur."

Lies Corneillie, gemeenteraadslid