Groen wil gefaseerde ingreep voor paardenkastanjes, met ruimte voor alternatieven

16 Juni 2015

Het stadsbestuur heeft aangekondigd dat een zeer groot deel van de paardenkastanjes in Leuven zal worden gekapt omdat ze ziek zijn. Volgens Groen zijn de plannen te drastisch als de kap op korte termijn gebeurt. Alternatieven, onder meer met steun van burgers, moeten meer kansen krijgen. Het is inderdaad zo dat veel bomen zijn aangetast door de mineermot. Dat ernstige probleem doet zich al enkele jaren voor in heel Europa en kunnen we niet ontkennen. We aanvaarden dan ook dat een aantal bomen zal moeten gekapt worden. We zijn er ook van overtuigd dat de stedelijke groendienst zorgvuldig wil werken en oprecht bezorgd is over het bomenbestand in onze stad. We zijn geen voorstander van het snel kappen van alle bomen. We vragen om te kiezen voor een andere aanpak die meer ruimte laat voor alternatieven en die meer gefaseerd verloopt. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Wij stellen voor dat alleen de verzwakte bomen gekapt worden en vervangen worden door een andere ? liefst zo groot mogelijke ? boom, die ook voldoende klimaatbestendig is. Het voorstel om grote lindebomen te planten lijkt ons goed. Het is ook goed dat de bewoners daarbij betrokken zullen worden. Daarnaast is er dan nood aan een actievere strategie om te voorkomen dat de nog niet verzwakte bomen ook zouden uitvallen. Er zijn alternatieven die ? als ze gecombineerd worden ? wel effect kunnen hebben. Zo is het belangrijk om gevallen bladeren snel te ruimen en op voldoende hoge temperatuur te composteren, zoals de groendienst al jaren doet. Er kan ook gewerkt worden met zogenaamde feromoonvallen voor de motten. Feromonen zijn stoffen die de vrouwtjes uitscheiden om mannetjes te lokken. De vallen zijn behandeld met die stof, en kunnen de mannetjes vangen, waardoor de paring wordt voorkomen. De inzet van mezen, een natuurlijke vijand van de larven van de mineermot, is ook te overwegen. Een interessante aanpak is toegepast in Amsterdam, met steun van burgers. In het Wilhelminapark zetten vrijwilligers zich in voor de bomen. Ze vervangen systematisch de feromoonvallen, brengen de speciale kleefband aan en houden een boomdagboek bij. Die aanpak leidde tot

een duidelijke verbetering."

 
Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid