Groen wil een nieuw Lokaal OpvangInitiatief voor vluchtelingen en woonbegeleiding

09 Maart 2016

Nu het Lokaal OpvangInitiatief (LOI) voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in het Karthuis succesvol is gestart, is het tijd om voortgang te maken met nieuwe initiatieven om vluchtelingen een goede opvang te bieden. Groen vraagt daarom dat OCMW en stad alles in het werk stellen om een nieuw LOI voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen of voor gezinnen met kinderen in het Leuvense op te richten. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Grootschalige opvang van vluchtelingen is nu omwille van de massale instroom een noodzaak. Maar grootschalige opvang is niet de meest geschikte opvang. Een LOI is kleinschalig, met goede begeleiding van OCMW-medewerkers. Het helpt de vluchtelingen beter bij hun integratie in de samenleving."  

Wie dacht dat de winter de vluchtelingenstroom zou stoppen, heeft het verkeerd voor. Het oorlogsgeweld en de onmenselijke omstandigheden in sommige vluchtelingenkampen zijn factoren die zorgen dat mensen blijvend op de vlucht gaan. Uit de cijfers van Fedasil blijkt dat er in 2015 meer dan 35.000 asielaanvragen waren, waarvan 2.800 niet-begeleide minderjarigen. De verwachting van Fedasil is dat ook in 2016 heel wat vluchtelingen Europa en België zullen bereiken. Met andere woorden, de inspanningen die Leuven heeft geleverd ? met het LOI Karthuis voor 15 minderjarige vluchtelingen, en met het opvangcentrum van Fedasil voor een aantal vluchtelingen in het voormalige Sint-Elisabethinstituut (StEIL) aan de Kapucijnenvoer ? kunnen verder versterkt worden.

Louis Debruyne (OCMW-raadslid): "De huidige vluchtelingenstroom verantwoordt de oprichting van grootschalige opvanginitiatieven. Groen is daarom tevreden over de inspanningen die stad en KULeuven doen om Fedasil de mogelijkheid te geven een aantal vluchtelingen in Leuven op te vangen. Maar grootschalige opvang is niet de beste opvang. Kleinschalige opvang is beter omdat vluchtelingen daar een goede persoonlijke begeleiding krijgen en ze zelfstandig kunnen leven. Groen pleit er daarom voor om een nieuw LOI in Leuven op te richten."
 
Daarnaast is er de vraag: wat na de grootschalige of LOI-opvang. Heel wat vluchtelingen zullen in Leuven een woonst zoeken. We moeten beducht zijn voor huisjesmelkers die van deze situatie misbruik zullen maken. Groen Leuven vraagt daarom om zowel de woonbegeleiding via Woonanker (dat mensen helpt bij het zoeken naar een huurwoning) en de controle via de stad te versterken.

Louis Debruyne en Hilde Van Wichelen


(foto: "(Syria 1, Emergencies 6) (9362333059)" by Trocaire from Ireland - DSC_0871 (Syria 1, Emergencies 6). Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons)