Groen! wil dat Leuven kiest voor duurzaam aankopen

30 Juni 2010

Afgelopen maandag stond op de agenda van de gemeenteraad een reeks kadercontracten voor aankopen door de stad in de volgende jaren. Via die kadercontracten kan voor een aantal productgroepen voor vier jaar een vaste leverancier worden aangeduid. Het gaat daarbij over zaken als bouwmaterialen, verf of hout. Groen! wil dat de stad Leuven er maximaal voor kiest om een duurzaam aankoopbeleid te voeren, en steeds bij het beoordelen van de offertes kiest voor de meest duurzame variant. Raadslid Stijn Bex: "Met wat er voorlag, gaat het in een periode van vier jaar over een bedrag van € 2.180.000. Dat is een fors bedrag, en het zou goed zijn als die middelen zoveel mogelijk op duurzame wijze worden ingezet. In het algemeen beleid rond duurzame ontwikkeling is de overtuiging gegroeid dat de verschillende overheden via hun aankoopbeleid een essentiële sleutel in handen hebben om een meer duurzame productie en consumptie aan te moedigen en zo ook de markt voor duurzame producten te vergroten. Leuven doet al enkele inspanningen, maar het kan nog beter, en daarom vragen we een meer uitdrukkelijke koppeling aan duurzame criteria bij de contracten die voor de volgende jaren zullen worden afgesloten." In opvolging van diverse initiatieven van de Europese Raad en Commissie heeft de federale overheid de voorbije jaren diverse acties ondernomen om overheidsaankopen van de diverse overheden in duurzame richting te sturen. En om daarbij concrete steun te geven werd de 'Gids voor duurzame aankopen' ontwikkeld, speciaal voor overheidsaankopen (zie ). Op deze website zijn voor heel wat producten of productgroepen fiches te vinden. Deze fiches zijn telkens opgemaakt binnen het kader van de geldende wetgeving op de aanbestedingen, en worden ook voortdurend bijgewerkt. Zo kunnen ze een belangrijke hulp zijn voor de diensten op Leuvens niveau die een aanbesteding moeten opmaken.

www.gidsvoorduurzameaankopen.be

Stijn Bex: "Wij hebben in de gemeenteraad voorgesteld dat Leuven, bij deze kadercontracten maar ook voor andere aankopen, uitdrukkelijk zou kiezen voor duurzame producten of productgroepen. Concreet stellen we daarom dat bij het uitschrijven van de opdracht duurzaamheidcriteria voor 20% zouden doorwegen. En voor de concrete invulling en beoordeling daarvan zou dan zoveel mogelijk gebruik gemaakt moeten worden van de gids voor duurzame aankopen als referentiepunt. Onder meer in het Brussels Gewest werken de gemeenten nu al op die manier. Het antwoord van de burgemeester in de gemeenteraad was niet afwijzend, maar een uitdrukkelijker engagement is wat we verwachten van de stad. Leuven doet al inspanningen, maar een meer systematisch duurzaam beleid zou nog beter zijn. Als Leuven zich hierop profileert, kunnen we echt een verschil maken."

Stijn Bex, gemeenteraadslid