Groen! wil dat asbestcementplaten van huishoudens gratis aanvaard worden op het containerpark

22 September 2008

Op de gemeenteraad van 22 september zal raadslid Marleen Demuynck een voorstel indienen waarbij op het containerpark asbestcementplaten van huishoudens steeds gratis zullen worden aanvaard. Marleen Demuynck: "Wij hebben een bijzondere bezorgdheid voor een veilige inzameling van asbest. Op 14 september herdachten we met een gezinsfietstocht een van onze meest gewaardeerde en geliefde medewerkers, Willy Vanderstappen uit Kapelle-op-den-Bos. Willy stierf vorig jaar aan de gevolgen van blootstelling aan asbest, precies 10 jaar na het definitieve verbod op asbestverwerking in België. Willy heeft zich vele jaren actief ingezet om te wijzen op de gevaren van asbest en ijverde voor een goede beleidsaanpak." Op dit moment wordt afval gratis en zonder beperking aanvaard op het containerpark. Vanaf de invoering van het Diftarsysteem zou er aan de bewoners een toegangsrecht tot het containerpark gevraagd worden, ook voor het brengen van asbestafval.

Marleen Demuynck: "Wij vinden dat er geen enkele financiële drempel zou mogen bestaan voor het brengen van asbestafval. We stellen voor dat dit toegangsrecht niet zou moeten betaald worden, zoals ook voor andere fracties die gratis kunnen gebracht worden (elektrotoestellen en KGA)."

Verder vragen we bijkomende inspanningen om de inwoners te informeren over de asbestfractie in het afval. Het is af te raden deze fractie te breken omdat asbestvezels kunnen vrijkomen. Leuven zou meer aandacht moeten vragen voor dit probleem via de Info Leuven en ervoor zorgen dat de bewoners overal de folders van de provincie Vlaams-Brabant kunnen vinden.

Marleen Demuynck: "We willen ook dat de bewoners veel beter geholpen worden met al hun vragen over asbest. Het is voor hen immers niet gemakkelijk om te weten of er nu al dan niet asbest in hun huis verwerkt werd. Het zou goed zijn mocht de stad Leuven, via het toekomstige Milieuloket, de mensen hierbij hulp bieden. Wij stellen ook voor dat, naast de verplichte jaarlijkse vezelmeting en de opleiding van het personeel door OVAM, de Leuvense reinigingsdienst zelf regelmatig zou controleren of de asbestafvalcontainer op een veilige afstand van de andere staat, of de asbestafval voldoende besproeid wordt bij droog weer en of er uiterst voorzichtig wordt mee omgegaan door het personeel."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid