Groen wil cohousing in Leuven een duw in de rug geven

24 Oktober 2015

Groen stelt voor om de algemene bouwverordening en ook de parkeerverordening aan te passen om zo cohousing of samenhuizen beter mogelijk te maken. De vraag naar cohousingprojecten groeit in Leuven. Steeds meer mensen zien de aantrekkelijke kant in van vormen van samenhuizen. Met enkele gezinnen en/of alleenstaanden samen, compacter en ecologischer wonen in of dichtbij de stad, past ook volledig in de klimaatneutrale ambities van de stad. Samenhuizen is ook om sociale redenen een interessante woonvorm: je kunt dingen als bv. een wasmachine samen delen, je kunt samen de kinderopvang organiseren en door te gaan samenwonen kan het voor veel mensen betaalbaar worden. In Leuven zijn momenteel enkele boeiende projecten in voorbereiding. Maar binnen het huidig regelgevend kader is het niet gemakkelijk voor Leuvenaars om zelf een project op te starten, onder meer omdat de term 'samenhuizen' juridisch niet bestaat of niet omschreven is in de bestaande verordeningen. Daar wil Groen nu verandering in brengen.

Als je met enkele mensen samen een huis wilt delen, wordt het al moeilijk. Je botst dan al snel op de regels in de bouwverordening die het opdelen van woningen in kamers moeten tegengaan. De inspiratie van die regels was zeker goed (er mee voor zorgen dat er nog voldoende woningen voor gezinnen beschikbaar blijven), maar ze hielden geen rekening met nieuwe woonvormen zoals cohousing. Iets gelijkaardigs geldt voor de parkeerverordening. Die bepaalt dat men bij een nieuwbouwproject een bepaald aantal parkeerplaatsen moet voorzien op het eigen terrein. Mensen die kiezen voor cohousing willen het vaak bewust met minder auto's of met deelauto's doen. Door die verordening zijn ze dan echter verplicht om meer plaatsen te voorzien dan ze echt willen.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Groen stelt voor om de bestaande verordeningen opnieuw tegen het licht te houden en aan te passen. Zo zouden we in de algemene bouwverordening en in de parkeerverordening een omschrijving willen laten inschrijven van cohousing of samenhuizen. Zo kan dan een uitzondering worden voorzien op het verbod op het opdelen van gezinswoningen. Verder zou het mogelijk moeten zijn soepeler om te gaan met de parkeernorm. Uitzonderingen werden tot nu toe enkel verleend voor studentenhuisvesting, dat moet ook kunnen voor cohousers. Concreet zullen we aan de gemeenteraad van 26 oktober voorstellen dat de schepen van ruimtelijke ordening een werkgroep binnen de stadsdiensten aan het werk zet om hier rond de nodige voorbereidingen te treffen en onze stad af te stemmen op de woonvormen van de toekomst."
 
David Dessers, gemeenteraadslid

(foto: Samenhuizen)