Groen! vraagt externe bemiddeling in het conflict van de Open School

02 September 2010

Op de gemeenteraad van maandag 30 augustus verklaarde schepen Ridouani, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Open School, dat er geen conflict was tussen de Raad van Bestuur en het personeel, maar dat het ging om een conflict tussen het personeel zelf. Nog op diezelfde gemeenteraad wist de schepen te vertellen dat de staking maar voor één dag was, dat ze enkel gesteund werd door het ACOD en dat alleen de afdeling Leuven staakte. Groen! heeft moeten vaststellen dat de verklaringen van de schepen niet correct waren:· Het is wel degelijk een conflict tussen het personeel en de RvB. Het personeel heeft in een brief aan de RvB gevraagd om de beslissingen ongedaan te maken. Deze brief werd ondertekend door meer dan tweederde van het personeel.· De staking is ondertussen aan haar tweede dag toe en het personeel heeft al aangekondigd om ook nog vrijdag te staken. Deze informatie was de schepen op het moment van de gemeenteraad niet onbekend.· Ook de Christelijke vakbond, de COC, heeft de staking erkend.· Naast Leuven heeft ook Haacht gestaakt en er zijn er solidariteitsacties vanuit andere vestigingen.Is het onwetendheid van de schepen of vertelde hij de gemeenteraadsleden en de pers niet de volledige waarheid ? De vertegenwoordigers van de vakbonden en de personeelsleden gewagen van pogingen tot intimidatie.Groen!Leuven is van mening dat de schepen de vragen van het personeel onvoldoende ernstig neemt en dat hij te weinig inspanningen doet om verder te zoeken naar constructieve oplossingen. Groen! stelt daarom ook voor dat de schepen opnieuw een externe bemiddelaar aanstelt. Het sociaal conflict verder laten verzuren, helpt noch het personeel, noch de stad, noch de betrokken organisaties of cursisten'. Louis Debruyne, OCMW-raadslid en Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid