Groen! vraagt doortrekking fietspad tussen Boudewijnlaan en IJzerenmolenstraat

26 Februari 2010

Met de uitbouw van de Veilingsite heeft Leuven een belangrijke meerwaarde gecreëerd. Het is belangrijk dat deze site, voor de mensen die er werken, maar ook voor de mensen die er moeten zijn als bezoeker, op een veilige en liefst milieuvriendelijke manier bereikbaar is. Dit geldt onder meer voor de vele fietsers die er waarschijnlijk dagelijks zullen komen zodra Velo volop actief zal zijn op de site. Op dit moment is de bereikbaarheid per fiets niet helemaal optimaal. Voor fietsers die vanaf bv. de Naamse Poort langs de Tervuursevest naar Velo rijden, is het laatste stuk gevaarlijk. Er is een goed fietspad, in twee richtingen, aan de buitenkant van de Vesten. Maar dat fietspad stopt ter hoogte van de Boudewijnlaan. Wie met zijn of haar fiets naar Velo moet, moet dan ofwel een heel stuk te voet gaan, ofwel oversteken onder de viaduct en een beetje verder op een erg gevaarlijke plaats opnieuw oversteken, ofwel over de Bodartparking fietsen, en dat is niet erg veilig. Raadslid Marleen Demuynck: "Wij stellen daarom voor om het tweerichtingsfietspad door te trekken, minstens tot aan de IJzerenmolenstraat. Op die manier kunnen fietsers veilig en efficiënt doorrijden tot aan Velo. Aangezien er op die manier ook minder onverwachte fietsbewegingen komen over de Vest en over de Bodartparking, zou dat ook een pluspunt zijn voor het autoverkeer in dit gebied. Op basis van gegevens van Velo weten wij dat het op jaarbasis gaat om een 20.000 fietsbewegingen naar Velo. Het is dus zeker geen overbodige luxe om deze uitbreiding van het fietspad te voorzien."