Groen roept Leuven en Hasselt op het Green Digital Charter te ondertekenen.

26 December 2015

Ook in de keuzes op het vlak van informatica kan een stad voluit gaan voor klimaatneutraliteit. Groen in Leuven en Hasselt roepen daarom op om het Green Digital Charter te ondertekenen. Derya Erdogan (Groen Hasselt): "Hasselt en Leuven werken voor al hun informaticanoden samen in de intercommunale Helics. Maar het zijn ook twee steden die een actief klimaatbeleid voeren. Dus lijkt het ons logisch dat ze dit engagement hard maken. De ondertekenaars van dit charter verklaren een reductie van 30% ecologische voetafdruk te realiseren op de IT-infrastructuur binnen 10 jaar. Navraag bij de stadsdiensten leerde ons dat het ICT-verbruik van de serverruimte in Leuven op dit ogenblik niet eens apart gemonitord wordt. De koeling van die servers is nochtans een geduchte energievreter. Er is dus nog werk aan de winkel. Met een eenvoudige ampèremeter van enkele tientallen euro's zou men ten minste al weten hoeveel het verbruik precies bedraagt." Toon Toelen (gemeenteraadslid Groen Leuven, bestuurder Helics): "Dit charter komt voort uit een Europees project. Onze steden staan er dus niet alleen voor. 49 steden uit 21 landen gingen hen voor. Samen zijn die goed voor 26 miljoen inwoners. In ons land is Gent de enige ondertekenaar tot op heden. Het meest concrete engagement is het dalend energieverbruik uit de eigen ICT-infrastructuur. Maar men wil ook ICT inzetten om het energieverbruik bij de inwoners te doen dalen. Daarom zal ik namens de Groen-fracties in beide steden dit voorstel voorleggen aan de Raad van Bestuur van Helics."

Derya Erdogan en Toon Toelen, gemeenteraadsleden


Meer info http://www.greendigitalcharter.eu/