Groen! roept het stadsbestuur op om een samenaankoopproject voor zonne-energie mogelijk te maken

12 December 2007

De winst is voor de Leuvenaar en het milieu In België ontvangen we jaarlijks een hoeveelheid zonne-energie die gelijk is aan vijftig keer ons totale energieverbruik. Als we nog maar een klein deel van die gratis energie benutten, zou dat een flinke besparing op onze elektriciteitsfactuur opleveren en de uitstoot van CO2 sterk terugdringen. Al jaren vraagt Groen! dat de stad Leuven voluit de kaart van duurzame energie zou trekken. Raadslid stelt vast dat Leuven nog steeds geen actief subsidiëringsbeleid voert om het gebruik van hernieuwbare energie te promoten. Investeren in hernieuwbare energie kost nog altijd veel geld. Omdat subsidies blijkbaar moeilijk liggen vraagt Groen! dat de stad een samenaankoopproject voor zonneboilers en zonnecellen organiseert.

Fatiha Dahmani

Het samenaankoopproject moet een katalysator worden om meer Leuvenaars te overhalen in zonne-energie te investeren. Bij een voldoende aantal kandidaat-investeerders kunnen de stadsdiensten overgaan tot het uitschrijven van een offertevraag. De winnaar van de offertevraag kan het samenaankoopproject uitvoeren aan de afgesproken financiële voorwaarden. De betaling van de gerealiseerde projecten gebeurt rechtstreeks door de investeerders die ingaan op het aanbod.

Raadslid Fatiha Dahmani: "Door het samenaankoopproject kunnen de leveranciers van PV-installaties en zonneboilers aangezet worden om een fikse verkoopkorting te geven. De winst is voor de Leuvenaar én voor het milieu !"

De zonneboiler

Een zonneboiler is een zwarte zonnecollector die op het dak van de woning wordt aangebracht en zonnestralen omzet in warmte. Deze warmte wordt via een vloeistof naar een boilervat gebracht waar het op haar beurt sanitair water opwarmt. In de zomer en het tussenseizoen kan het opgewarmde water 60°C bereiken. In de wintermaanden is bijwarming nodig. De plaatsing van een zonneboiler kost 3.000 tot 5.000 euro. De zonneboiler is in staat om de helft van de warmwaterproductie van een normaal gezin te leveren en levert zo een fikse besparing op de energiefactuur op. De terugverdientijd van een zonneboiler wordt dankzij de bovenlokale subsidies op ongeveer 10 jaar ingeschat.

Fotovoltaïsche cellen

Fotovoltaïsche cellen of zonnecellen realiseren een directe omzetting van zonnelicht naar elektriciteit. Zonnecellen worden dus niet gebruikt voor de opwarming van water, dit in tegenstelling tot zonneboilers. Zonnecellen worden geschakeld in modules die op hun beurt stroom leveren aan het elektrisch net. Het elektriciteitsverbruik op jaarbasis van een gemiddeld gezin in Vlaanderen bedraagt ongeveer 3.500 kwh. Om dit met zonnecellen te kunnen produceren moet algauw 20.000 euro geïnvesteerd worden. Met de bestaande bovenlokale subsidieregelingen is deze investering al na ongeveer 10 jaar terugbetaald.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid)